25.07.2023
Jan Král

Město pomocí tomografu prověřilo stav desítek lip v aleji na Masarykově třídě

Zdravotní stav bezmála 40 vzrostlých lip, které tvoří zásadní část aleje na Masarykově třídě, prověřili v uplynulých dnech zaměstnanci Odboru ekologie a veřejného prostoru města Liberce. Použili k tomu akustický tomograf (na snímcích), který funguje na principu měření rychlosti šíření zvuku dřevem.

Zařízení dokáže posoudit kvalitu stromu a zjistit některá jeho poškození. Současně umí odhalit, zda je třeba použít další, například tahovou zkoušku. Kancelář architektury města (KAM) chce v budoucnu zpracovat studii na obnovu celé aleje, což je i jedním z důvodů, proč se tam stromy postupně kontrolují.

„Kvalitu dřevin a jejich zdravotní stav město prověřuje pravidelně, aby se předcházelo riziku jejich pádu. V tomto konkrétním případě byl výsledek testování uspokojivý, nicméně postupně provedeme i tahové zkoušky, abychom měli jistotu, že nedojde k ohrožení obyvatel. Vždy platí, že každý strom ve městě je pro nás cenný a při údržbě zeleně proto děláme maximum, abychom nemuseli kácet. To je skutečně až krajní řešení, kdy už nemáme možnost, jak dřevinu či celou alej zachránit,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Výsledky v Masarykově ulici dopadly uspokojivě. U testovaných kusů pracovníci magistrátu v rámci měření nezjistili vážnější defekty, nicméně kvůli stavu kořenového systému provedou i test pomocí tahových zkoušek.

„Test necháme provést opět na cca 40 vytipovaných dřevinách. Metody měření, které používáme, jsou nedestruktivní. Záleží nám na každém stromu a kácení je až krajní řešení, kdy strom ohrožuje zdraví i životy občanů,“ upozorňuje náměstek Jiří Janďourek.

Akustický tomograf město Liberec zakoupilo do majetku už před několika lety. Pracovníci odboru s ním ročně provedou zhruba stovku měření. Úřad díky tomu ušetří desítky tisíc korun za externí dodavatele, které si dříve na tuto službu najímal. Speciální zařízení je primárně využíváno na základě zjištěných defektů daného stromu. Například k ověření přítomnosti hniloby, velikosti dutin apod.

Testování konkrétně v aleji v Masarykově ulici pracovníci provedli kvůli připravované studii na kompletní obnovu Masarykovy aleje, kterou chystá Kancelář architektury města (KAM) Liberce. „Postupně připraví varianty řešení na budoucí obnovu celé aleje, které se nachází v jedné z nejkrásnějších částí Liberce. Chceme tam zachovat maximum zeleně. Naší prioritou je, se o ní postarat, nikoliv ji likvidovat,“ dodává náměstek primátora Jiří Janďourek.

„Jedná se o jednu z nejkrásnějších alejí ve městě, kde je celkem cca 100 stromů. Navzdory usilovné péči je třeba postupně počítat s tím, že celé to stromořadí jednou budeme muset nahradit. Reálný odhad je, že k tomu dojde postupně tak za 10 let, ale může to být i dříve. V dnešních cenách se přitom bavíme o investici přibližně za 20 milionů. A to nejen za stromy, ale také za výměnu zeminy, která je v této lokalitě velmi nekvalitní. Pokud by tahové zkoušky ukázaly, že u některých stromů hrozí poškození zlomením, budeme muset přistoupit k redukci jednotlivých stromů dříve. Nicméně doufám, že se tak nestane,“ říká Jiří Janďourek.
 

Nastavení cookies