29.12.2023
Jana Kodymová DiS.

Liberec zabodoval v průzkumu Oživení. Má nejlepší zpravodaj a je velmi transparentní

Výborného hodnocení dosáhlo severočeské město v projektu Transparentní Česko hned ve dvou kategoriích. Nezisková organizace Oživení podrobně v uplynulých dvou letech v rozsáhlém průzkumu zkoumala, nakolik transparentní je k občanům 100 největších měst v České republice. Experti organizace posuzovali čtyři klíčové oblasti.

V kategorii Otevřenost samosprávy, kde odborníci z Oživení zkoumali především transparentnost jednotlivých orgánů, Liberec skončil druhý, v těsném závěsu za městem Písek. Třetí pozici obsadila Praha. Prvenství mu patří v kategorii Radniční periodika, kde experti posuzovali především vyváženost obsahu. Liberec přitom výrazně předstihl města Děčín, Prostějov a Přerov, která se dělí o druhé až čtvrté místo. Pátá skončila Olomouc.

Podle zástupců organizace Oživení si její právníci posvítili na úroveň transparentnosti samospráv 100 největších měst v naší zemi, přičemž aktuálně zveřejněný žebříček reflektuje data ze sledovaného období 2022/2023.

„Informování občanů o vnitřním dění ve městě považujeme za základ transparentního vládnutí, a to se značně liší město od města. Zákon dává městům laťku úrovně velmi nízko, standardy se značně liší. Chceme podpořit ta města, která jdou příkladem a dělají ´něco navíc´. Každé město je posuzováno na základě konkrétních ukazatelů transparentnosti, které nám umožňují získat objektivní pohled na úroveň a kvalitu současné praxe. Příklady lépe hodnocených měst i konkrétní doporučení mohou města inspirovat, a přispět tak ke zkvalitňování demokracie v ČR,“ komentují mimo jiné aktuálně zveřejněná data experti z Oživení.

Liberecký primátor Jaroslav Zámečník považuje aktuální průzkum, zveřejněný organizací Oživení, za potvrzení toho, co se vedení města snaží prosazovat a podporovat.

„Jsem rád, že nezávislí experti v takto důkladném průzkumu jasně potvrzují, že naše město usiluje o to, aby bylo k občanům maximálně otevřené a transparentní. Důkazem je skvělé druhé místo za otevřenost naší samosprávy a zároveň prvenství v kategorii radničních periodik. Navzdory tomu, že nás někteří opoziční zastupitelé populisticky a falešně obviňují z toho, že si ze zpravodaje děláme vlastní politickou propagandu. Jak je vidět na konkrétních datech z nezávislého posouzení od Oživení, není tomu tak,“ komentuje výsledky primátor Jaroslav Zámečník.

Méně úspěšný je severočeský Liberec v dalších dvou hodnocených oblastech. V kategorii Veřejné zakázky skončil na 43. – 55. místě ze sta posuzovaných měst. Celkový počet získaných bodů je nicméně lepší, než je průměr za všechna hodnocená města dohromady. Největší „rezervy“ pak má Liberec podle právníků z Oživení v kategorii Whistleblowing, což je nová povinnost chránit oznamovatele a za tímto účelem vytvořit vnitřní oznamovací systém. To se dotýká všech obcí s více než deseti tisíci obyvateli.

„Nejsme neomylní a určitě máme stále co zlepšovat. V této kategorii zcela určitě dodržujeme zákonem stanovenou povinnost. Nicméně slabší výsledek je pro nás určitě důležitou zpětnou vaznou a motivací, abychom hledali řešení a možnosti, jak tuto službu zlepšit a podpořit,“ vysvětluje primátor Jaroslav Zámečník.

Tip: Kompletní výsledky z průzkumu a podrobnější informace k projektu Transparentní Česko jsou k dispozici na stránkách: https://www.transparentni-cesko.cz/cs/o-projektu/

Nastavení cookies