17.04.2024
Jana Kodymová DiS.

Deváté jednání liberecké městské rady

9. schůze Rady města Liberce v roce 2024 proběhla v úterý 16. dubna. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 47: Záměr na obnovení lanové dráhy Horní Hanychov – Ještěd

Rada města se včera seznámila se všemi podklady k záměru obnovení a provozování lanové dráhy na Ještěd. Podkladem byla studie proveditelnosti, ekonomická analýza a anketa veřejnosti k Lanové dráze Horní Hanychov. Nyní bude téma projednávat zastupitelstvo na svém čtvrtečním zasedání 25. dubna.

Včera jsme s kolegy radními schválili záměr obnovení lanové dráhy, rada nyní vzala na vědomí možné varianty a všechny související aspekty. O finální podobě rozhodnou v dubnu  zastupitelé. Za sebe osobně preferuji  typ jedné kabiny zavěšené na dvou lanech v prodloužené variantě, tedy od konečné zastávky tramvaje MHD. Zázemí horní a dolní stanice, stejně tak kabina lanovky, by měly podle mého názoru odpovídat kvalitě 21. století a vizuálně a funkčně navázat na kvalitu a jedinečnost stavby století, Ještědu,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

 

Bod č. 48: Bezpečná doprava Londýnská – 1. etapa

Město Liberec poptává dodavatele na vybudování nového bezpečného chodníku v Londýnské ulici, v části u otočky autobusu liberecké MHD.

Dosud v tomto místě chodník není. Město ho zhotoví, a tím dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců. Stavební práce by podle předpokladu měly být ve výši 21 milionů korun s DPH. Pokud vybereme zhotovitele, můžeme začít v létě, kdy by měly skončit právě probíhající práce vodárenské společnosti. Je to další z míst, kde myslíme na bezpečnost místních obyvatel,“ uvádí náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

 

Bod č. 50/1 : Schválení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku "Úpravy okolí přehrady Harcov“

Město Liberec zahajuje výběrové řízení na dodavatele stavby, tedy firmu, která revitalizuje okolí přehrady v Harcově. Celkové náklady na všechny práce činí 84 milionů s DPH.

Rádi bychom po úspěšném vysoutěžení dodavatelské firmy zahájili letos v létě práce na úpravě okolí přehrady. Hotovo by podle předpokladu mělo být v dubnu příštího roku. To je totiž plánovaný termín dokončení rekonstrukce, kterou  provádí Povodí Labe.   Podle dříve už avízovaného budeme za město zhotovovat novou cestní síť, zrekonstruujeme historický náhon, doplníme pobytové a herních prvky, zajistíme výsadbu stromů, včetně následné péče a provedeme bezbariérové  propojení s lesoparkem za Zvolenskou ulicí. Věřím,  že ve druhé polovině roku 2025 tak bude přehrada plně přístupná lidem,“ popisuje náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti

Bod č. 27: Finanční dar na organizační zajištění soutěže Ideathon

Město Liberec finančně podpoří  zajištění a organizaci soutěže Liberec Ideathon 2024, a to částkou ve výši 45 000 korun. Rozhodla o tom Rada města Liberce na svém letošním devátém zasedání v úterý 16. dubna.

Liberec Ideathon 2024 je soutěž určená studentům středních škol v Libereckém kraji a studentům Technické univerzity v Liberci. Soutěž proběhne  18. a 19. dubna 2024.

Statutární město Liberec je v této soutěži garantem tématu s názvem využití plochy plánované FVE elektrárny a její energie. Soutěžní týmy mají za úkol vytvořit návrh nejefektivnějšího využití plochy pod  FVE  panely  nové  velké  elektrárny,  v  souladu  s  co  nejšetrnějším  využitím  energie vygenerované samotnou elektrárnou a co nejmenší náročností z pohledu zapojení lidského faktoru a jeho vytížení.

„Je to skvělá příležitost zjistit, jak k danému tématu přistupují studenti. Je neuvěřitelné, co jsou schopni studenti za 24 hodin zvládnout. Mnohdy se jedná o velice inspirativní nápady, které město může převzít a se studenty může dále spolupracovat na rozvinutí jejich nápadů. Doufám, že i letošní ročník přinese spousta inspirací v našem tématu, kterému se na městě v současné době s kolegou zastupitelem Prachařem věnujeme,“ říká náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert.

 

 

 

 

Nastavení cookies