10.05.2023
Jan Král

Plán oprav libereckých komunikací v roce 2023

Podívejte se, které ulice město Liberec v letošním roce opraví. Jedná se převážně o komunikace ve vlastnictví města. V přehledu najdete sdružené investice, celoplošné opravy komunikací a níže na stránce také samostatné rekonstrukce inženýrských sítí.

Každoroční opravy komunikací a inženýrských sítí jsou potřebné, nicméně bohužel s sebou přinášejí nezbytná dopravní omezení, bez kterých není možné tyto opravy provádět. Vnímáme dopravní komplikace, které to může některým řidičům způsobit. Snahou města je dopady těchto omezení zmírnit. To však není při stávajících vysokých intenzitách provozu jednoduché a vždy možné.

Upozornění: zmíněné termíny jsou orientační a závislé na postupu prací a vysoutěžení dodavatelů. Jedná se o plán aktuální ke dni 10.5.2023, stránka není dále aktualizována. Aktuální opravy a dopravní omezení najdete na facebookové stránce města. Opravy výtluků nejsou v přehledu zahrnuty - probíhají na celém území města.

Sdružené opravy komunikací (vlastníci inženýrských sítí společně s městem Liberec)

Oldřichova ulice

(úsek od ulice Hraniční po parkoviště u Billy)

- oprava plynovodu s provizorní opravou povrchů dotčených komunikací

- společnost Telspo bude provádět pokládku kabelového vedení

Termín realizace:

1. etapa: 17.4. - 1.5.2023 první polovina parkoviště Billa

2. etapa: 2.5. - 14.5.2023 druhá polovina parkoviště Billa

3. etapa: 15.5. - 5.6.2023 od čp. 183/10 ke křižovatce Slavíčkova

4. etapa: 6.6. - 3.7.2023 od Slavíčkovy k čp. 818-814

5. etapa: červenec 2023 oprava povrchů komunikací
 

Americká ulice

zahájení v dubnu 2023 – 30. 8. 2023

- oprava plynovodu s provizorní obnovou povrchu komunikace (SML plánuje rekonstrukci komunikace a veřejného osvětlení na rok 2024)

Svojsíkova ulice

9. 5. 2023 – 20. 10. 2023

- oprava vodovodu

- v roce 2024 proběhne oprava plynovodu a finální rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení

Nová ulice

(od viaduktu k depu DPMLJ)

05/2023 – 08/2023

- oprava kanalizace s provizorní obnovou povrchu

- v roce 2024 proběhne rekonstrukce komunikace a vybudování parkoviště

Ondříčkova, Heydukova, Hálkova

- rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Termín realizace:

1. etapa: 17.4. - 30.6.2023 Ondříčkova

2. etapa: 1.7. - 6.8.2023 Hálkova

3. etapa: 7.8. - 13.9.2023 Heydukova

4. etapa: 15.6. - 30.10.2023 rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení

 

Ostatní stavby statutárního města Liberec

Parkoviště P + R Pastýřská a Nová Pastýřská 4. etapa

- předpoklad 06/2023 – 04/2024

 

Ulice Chrastavská

- předpoklad 05 – 07/2023

- (doba výstavby je předpokládána pouze 6 týdnů)

Ulice Kropáčkova

- předpoklad 07 – 09/2023

Ulice Šrámkova

- předpoklad 07 – 09/2023

Ulice Sokolská

- předpoklad zahájení rekonstrukce 07/2023

- rozsah akce bude cca na 8 měsíců, přesnější termín bude specifikován po výběru dodavatele

- dále se připojí v křižovatce Sokolská x Pastýřská = SVS, GASNET i Teplárna

Šlikova x Tylova oprava komunikace

- předpoklad 06 – 10/2023

- rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení

Lokalita Purkyňova, Slovanské údolí, Javorová

05/2023 – 06/2023

- konzervace stavby

Ulice V Zahradách

05/2023 – 06/2023

- dokončení rekonstrukce opěrné zdi a oprava povrchu komunikace

 

Uzavírky vlastníků/správců inženýrských sítí a soukromých subjektů

Ulice V Cihelně

18. 04. 2023 – 31. 10. 2023

- rekonstrukce vodovodu v úseku od ulice Nová cesta po ulici Pilínkovská v termínu společností 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Ulice Rumjancevova, Voroněžská, Šamánkova, U Náspu, Řeznická, nám. Nerudovo

02. 04. 2023 – 02. 06. 2023

- pokládka optického vedení, které je rozděleno do 3. etap společností TELSPO spol. s.r.o.

Ulice Na Hradbách, Česká Tvrz

09. 05. 2023 – 07. 07. 2023

- rekonstrukce plynovodu společností Progres Liberec s.r.o.

Ulice Oblačná, Zengrova, Hvězdná, Na Bídě, Mlýnská, Na Perštýně, Skřivánčí kámen, Kominická

11. 04. 2023 – 17. 06. 2023 

- pokládka optického vedení, které je rozděleno do 3. etap společností TELSPO spol. s.r.o.

Ulice Na Žižkově

06. 03. 2023 – 12. 06. 2023

- uzavírka chodníku v úseku od ulice Ježkova po ulici Dr. Milady Horákové v rámci výstavby Sociálního bydlení města Liberec v termínu společností První podještědská stavební spol. s.r.o.

Ulice Blahoslavova

15. 05. 2023 – 31. 12. 2023

- uzavírka ve slepé části komunikace z důvodu těžby sedimentu z přehrady Harcov společností Gardenline s.r.o.

- Obchůzná trasa pro pěší je vedena ul. Blahoslavova, Fučíkova, Jablonecká, Klášterní, Pod Klášterem.

Ulice Londýnská

10. 05. 2023 do 21. 06. 2023

- uzavírka tubosideru č. 35-012.3 směr Stříbrný kopec (Stráž nad Nisou) pod silnicí I/35 z důvodu jeho rekonstrukce  společností SaM silnice a mosty a.s.

- průchod pěším bude umožněn.

Ulice Londýnská

10. 05. 2023 do 21. 06. 2023

- uzavírka tubosideru č. 35-013.3 u ČOV směr ul. K Bauhausu pod silnicí I/35 z důvodu jeho rekonstrukce v termínu od  společností SaM silnice a mosty a.s.

- průchod pěším bude umožněn

Ulice U Letky

15. 05. 2023 do 31. 05. 2023

- částečná uzavírka komunikace pod mostem silnice I/35 z důvodu jeho rekonstrukce společností SaM silnice a mosty a.s.

Ulice Žitavská

15. 05. 2023 do 05. 06. 2023

- uzavírka komunikace pro pěší pod mostem silnice I/35 z důvodu jeho rekonstrukce společností SaM silnice a mosty a.s.

Ulice Švermova

29. 04. 2023 – 02. 06. 2023 

-pokládka kabelového vedení NN v úseku mezi ulicemi Vojanova a Tovární, které je rozděleno do pěti etap společností KOLLERT ELEKTRO s.r.o.

Ulice K Bucharce

21. 04. 2023 – 22. 06. 2023 

- pokládka kanalizační přípojky v úseku mezi ulicemi Houbařská a Kozáková, které je rozděleno do 2. etap společností JABLOSTAV s.r.o.

Ulice Sousedská

27. 03. 2023 – 20. 06. 2023 

- částečná uzavírka komunikace od Auto ESA po kruhový objezd u Globusu z důvodu umístění dopravního značení Z4 podél krajnice komunikace, které bude oddělovat staveniště od komunikace v souvislosti se stavbou odbočovacího pruhu v rámci stavby „Odbočovací pruh k parkovišti HM Globus Liberec“ společností Bagro - Trans s.r.o.

Ulice Strakonická

9. 05. 2023 – 31. 8. 2023

- rekonstrukce vodovodu společností Ještědská stavební společnost, s.r.o.

Ulice Jablonecká

1. 7. 2023 – 15. 7. 2023

- umístění vodovodní a plynovodní přípojky v úseku mezi ulicemi Gutenbergova a Husova v rámci výstavby Centra urgentní medicíny (CUM)

Ulice Husova

07/2023
- uzavírka z důvodu demoličních prací

předpoklad 12/2023
- umístění vodovodní přípojky v rámci výstavby CUM

Ulice Švermova

5. 6. 2023 – 26. 6. 2023

- částečná uzavírka, výstavba a napojení nové komunikace

Ulice Oldřichova, Matoušova, Slavíčkova, Na Humnech

1.6. 2023 – 14. 8. 2023

- pokládka optického vedení rozdělená do 4 etap společností TELSPO spol. s.r.o. (koordinace se SML)

 

Ostatní stavby (zatím bez povolení uzavírky)

Ulice Na Hradbách

předpoklad červenec – 29. 9. 2023

- oprava plynovodu

Ulice Dlouhomostecká

07/2023 – 28. 9. 2023

- přechod Lužické Nisy

Ulice Průmyslová

předpoklad červenec - září 2023

- oprava vodovodu

Ulice Hanychovská

07/2023 – 08/2023

- VI. Etapa výměny panelů v tramvajovém pásu v Hanychovské ulici, během které bude vyloučena automobilová doprava. Zachován zůstane provoz tramvají po jedné koleji. Přesný termín nyní nelze určit, jelikož je závislý na termínu zápůjčky povrchových výhybek.

Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď

08/2023 – 12/2023

- stavba Libereckého kraje ve spolupráci se statutárním městem Liberec

I/35, most ev. č. 35-024..2

předpokládaný termín 03/2022 – 10/2023

I/35 Liberec, Klatovská – Košická (most 35-022..2

předpokládaný termín 03/2022 – 10/2023

I/35 Liberec, České mládeže – Doubská

předpokládaný termín 03/2023 – 10/2023

 

Plánované opravy Technických služeb města Liberce, p. o.

 

Termíny jednotlivých prací mohou být upraveny podle aktuálního vývoje situace. Termíny uzavírek najdete vždy aktuálně na webu www.dopravniinfo.czbezpecnadoprava.liberec.cz.

Pro všechny dopravní omezení a uzavírky v Liberci sledujte web www.dopravniinfo.cz, kde najdete investiční akce také dalších vlastníků komunikací (Liberecký kraj, Ředitelství silnic a dálnic) na území města.

Nastavení cookies