Podklady pro 8. ZM - 24.09.2015

17. 09. 2015 - upraven materiál č. 35 v usnesení část c) a v příloze č. 5

18. 09. 2015 - upraven materiál č. 36 v příloze odpovědi pana náměstka T. Kysely

- do podkladů k projednání doplněna Informace č. V. - Plán činnosti výboru pro školství a vzdělávání na II. pol. roku 2015

21. 09. 2015 - upraveny materiály k bodům č. 5, 6, 8 dle připomínek pana zastupitele RNDr. M. Hrona

21. 09. 2015 - upraveno usnesení v materiálech k bodům č. 27 a č. 29 a příloha č. 1 v materiálu k bodu č. 30 dle připomínek pana zastupitele RNDr. M. Hrona

22. 09. 2015 - do materiálu k bodu č. 11 byla doplněna příloha - Pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 6A) SML na rok 2015

23. 09. 2015 - do materiálu k bodu č. 36 byly doplněny další odpovědi zastupitelům

- provedeny úpravy v materiálu k bodu č. 29

24. 09. 2015 - doplněny informace do materiálu k bodu č. 14 - příloha 3.4

29. 09. 2015 - upraveny body č. 7, 14, 23, 24 a 30 dle projednaných změn na zasedání zastupitelstva města

23. 10. 2015 - doplnění důvodové zprávy u materiálu k bodu č. 16

Ke stažení

Nastavení cookies