04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - mimořádné - 19.01.2012

Program zasedání
Podklady k projednání ke stažení v ucelené složce - soubor s názvem podklady_vse.zip(budete přepojeni na interní disk - soubor lze stáhnout pomocí modře označeného odkazu)

Podklady k projednání - odkazy na jednotlivé přílohy:
Úvodní část materiálu
Příloha - zahrádky
Příloha - tabulka dohod s dotčenými orgány
Příloha - vyhodnocení námitek a připomínek
Příloha - přehled uplatněných stanovisek dotčených orgánů
Příloha - vyhodnocení námitek zástupců veřejnosti
Příloha - žádosti o změnu územního plánu - 16. 9. 2009 - 31. 12. 2011
Příloha - Vyhodnocení vlivu na URU:

Nastavení cookies