04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 28. 05. 2009

Program zasedání

1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse

3. Majetkoprávní operace

4. Prodej pozemků formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.

5. Přijetí daru pozemků v k. ú. Horní Hanychov, obec Liberec

6. MFRB - přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Karlinky, Liberec

7. Uzavření smluv o poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec 

8. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací

9. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec za rok 2008

10. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec - 2. kolo roku 2009

11. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu statutárního města Liberec pro 3. kolo 2009

12. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2008

13. Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2008

14. Ukončení procesu pořizování 21.B změny územního plánu města Liberec

15. Ukončení procesu pořizování 21.C změny územního plánu města Liberec

16. Ukončení procesu pořizování 24. změny územního plánu města Liberec

17. Ukončení procesu pořizování podnětů č. 29/21, 29/23, 29/30, 29/31, 29/36, 29/41, 29/56 z 29.B změny územního plánu města Liberec

18. Ukončení procesu pořizování 30. změny územního plánu města Liberec

19. Ukončení procesu pořizování 31. změny územního plánu města Liberec

20. Ukončení procesu pořizování 35. změny územního plánu města Liberec

21. Ukončení procesu pořizování 36. změny územního plánu města Liberec

22. Ukončení procesu pořizování 37.B změny územního plánu města Liberec

23. Ukončení procesu pořizování podnětů č. 38/10, 38/16, 38/18, 38/19, 38/20 z 38. změny územního plánu města Liberec

24. Vydání 21. změny územního plánu města Liberec

25. Vydání 41. změny územního plánu města Liberec

26. Vydání 47. změny územního plánu města Liberec

27. Nový název ulice

28. Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

29. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 2. září 2009

30. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Žádost občanů o prodloužení autobusové linky č. 12 a pojmenování ulice

II. Zpráva z kontroly činnosti v privatizovaných nemovitostech - poskytování sociálních služeb

III. Souhrn provedených změn v rozpočtu SML od 18. 6. do 15. 9. 2009

IV. Zpráva auditorské společnosti Deloitte Audit, s. r. o. - plnění doporučených opatření

V. Plnění usnesení RM za červen - srpen 2009

VI. Sdělení stavu věcí podnět MML k prověření průběhu jednání Komise pro výběrová řízení

 

Nastavení cookies