Podklady pro zasedání 8. ZM - 27. 9. 2012

Nové body k zařazení na program:

3a. Masarykova 625 - snížení kupní ceny

3b. Návrh Bc. Šolce - Záměr prodeje budovy Na Žižkově č.p. 83, Liberec 6

7a. Zpráva o využití dotací z fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání za rok 2011

7b. Zpráva o využití dotací z fondu z kulturního fondu za rok 2011

 

Program

1.    Zahájení, schválení pořadu jednání
2.    Diskuse občanů
3.    Majetkoprávní operace
4.    Návrh správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci II. výzvy roku 2012
5.    Návrh správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec – 2. kolo roku 2012
6.    Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
7.    Zřízení školního klubu při Základní škole, Liberec, Ještědská 354/8, příspěvkové organizaci
8.    Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2011
9.    Euroregion Nisa – žádost o úpravu smluvních termínů
10.    Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt „Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec“
11.    Plánovací smlouva – Řetízková
12.    Plánovací smlouva – úprava křižovatky ulic U Močálu a Na Jezírku
13.    Převzetí komunikace a VO – Staré Pavlovice
14.    Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2012
15.    Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 7. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6. 9. 2012
16.    Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Plnění usnesení RM za červen - srpen 2012

II. Informace - Petice - parkování Rumjancevova

Nastavení cookies