Podklady pro 9. zasedání ZM - 25. 10. 2012

Program

 

Nové body k zařazení na program:

11a. - Euroregion Nisa - Žádost o úpravu smluvních termínů

27a. - Delegace zástupce na mimožádnou valnou hromadu SVS, a. s.

 

1.    Zahájení, schválení pořadu jednání
2.    Diskuse občanů
3.    Žádost o uzavření dohody o splátkách pana L. Jůzy
4.    Žádost o uzavření dohody o splátkách pana P. Vykoukala
5.    Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové organizace
6.    Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci II. výzvy roku 2012
7.    Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 3. kolo 2012
8.    Návrh Správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2012 na jednorázové, náborové a propagační akce
9.    Změna usnesení ZM č. 265/2011 ze dne 15. 12. 2011 – Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec
10.    Změna usnesení ZM č. 266/2011 ze dne 15. 12. 2011 – Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec
11.    Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel3/Cíl 3 SN-CZ na realizaci projektu „Přeshraniční spolupráce a výměna zkušeností při prezentaci památek“
12.    Majetkoprávní operace
13.    Změna usnesení – majetkoprávní vypořádání II. etapy silnice I/14 Liberec – Kunratice
14.    Plánovací smlouva – Hybešova
15.    Plánovací smlouva – Řadové domy Panorama
16.    Návrh rozpočtového opatření č. 6 Statutárního města Liberec na rok 2012
17.    Návrh rozpočtového opatření č. 7 Statutárního města Liberec na rok 2012
18.    Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. – III. čtvrtletí 2012
19.    Výsledek výběrového řízení na poskytnutí investičního revolvingového úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU
20.    Zrušení zástavní práva Statutárního města Liberec na nemovitostech společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o.
21.    Návrhy k pořízení 69. změny Územního plánu města Liberec
22.    Schválení podnětu pro pořízení strategické změny Územního plánu města Liberec – změna č. 70 Územního plánu města Liberec
23.    Schválení Dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. j. OLP/1573/2010, 6/010/021 projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“
24.    Revitalizace Lázní – přijetí účelové dotace Libereckého kraje na způsobilé výdaje projektu
25.    Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1139/S na projekt „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ realizovaný v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
26.    Liberecký kraj – smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – interiéry
27.    Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
28.    Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2012
29.    Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. 9. 2012
30.    Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - zpráva z kontroly činností v privatizovaných objektech - sociální služby

II. Informace - o činnosti výboru pro školství, výchovu a vzdělávání

III. Informace - plnění usnesení rady města za září 2012

IV. Informace - IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

V. Informace - Centrum pro výzkum energetického využití litosféry

Nastavení cookies