01.03.2013
Karel Horník

Jednání zastupitelů upravuje nový jednací řád

Nový jednací řád, který určuje nejen podrobnosti o průběhu jednání zastupitelů, schválili ve čtvrtek 28. února liberečtí zastupitelé.

Jednací řád stanovuje také podrobnosti o tom, co jednání předchází, i to, co po něm následuje, například vyhotovení zápisu, způsob jeho uložení, zveřejnění zápisu a usnesení.

Nový jednací řád nastavuje pravidla, vedoucí ke zvýšení efektivity zasedání zastupitelstva, při zajištění prostoru pro uplatnění práv občanů, dalších zákonem stanovených osob a při zajištění ochrany jejich osobnostních práv. Text nyní platného jednacího řádu zastupitelstva byl naposledy upraven 25. března 2010 usnesením ZM č. 72/10.

Mezi podstatnými změnami, které přináší nový jednací řád, je například automatické přerušení jednání zastupitelstva do následujícího dne do 9.00 hodin ráno, kdy by mělo přerušené zasedání pokračovat, pokud jednání zastupitelstva není ukončeno do 22.00 hodin. Jednací řád ovšem obsahuje i možnost, že zastupitelé, pokud budou mít vůli pokračovat v jednání, mohou si toto odhlasovat a jednat i po 22. hodině.

Nový jednací řád obsahuje také například časové omezení diskuse včetně promítané prezentace a vyjádření stanovisek občanů na 3 minuty, dále restrikci práva člena zastupitelstva vystupovat k jednomu tématu bez omezení. Člen zastupitelstva může vystoupit k projednávanému bodu nejvýše třikrát.

Zastupitel Změny pro Liberec Jaromír Baxa předložil několik pozměňovacích návrhů, z nichž zastupitelé odsouhlasili dva. Ty budou začleněny do nového jednacího řádu, který jako celek prošel hlasy 33 zastupitelů. Prvním bodem z pozměňovacího návrhu, který zastupitelé odsouhlasili, bylo zachování doslovného písemného zápisu z jednání zastupitelů. Druhý bod z pozměňovacího návrhu, který zastupitelé přijali, umožňuje v diskusích politikům vystoupit při zvlášť závažných tématech i víckrát než jen nejvýše třikrát, jak stanovuje nový jednací řád. Toto pravidlo se například nepoužije při projednávání rozpočtu, závěrečného účtu, územního plánu, anebo při investičních záměrech či finančních operacích o hodnotě převyšující 50 milionů.

Nastavení cookies