Sportovní fond

Statutární město Liberec vyhlašuje usnesením ZM č.125/2023 ze dne 25. 5. 2023 2. kolo programu 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže. Termín pro podání žádostí je stanoven od 3. 7. 2023 do 19. 7. 2023.

!!! NOVĚ !!! Příjem žádostí pro program 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v roce 2023 pouze elektronicky dle vyhlášení.

Čas vyhrazený pro telefonické konzultace:

pondělí a středa v čase 15 - 16:30 hodin

úterý a čtvrtek v čase  8 - 9 hodin

 

Vyhlášení sportovního fondu 2023 – program 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže 2. kolo

 

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes informační systém GRANTYS.

Manuál k systému Grantys

Manuál pro označování akcí podpořených fondem města
(Příslušné elektronické formuláře jsou dostupné na webových stránkách SML granty.liberec.cz v elektronické formě)

 

Žádosti hodnotí Výbor pro sport

 

Ostatní dokumenty a přílohy (vše kompletně dostupné a k vyplnění v Grantysu)

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Vyúčtování pro program 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže

Prezentace k programu 6.1 pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže 2023

Statut dotačního fondu statutárního města Liberec

Potvrzení členské základny - čestné prohlášen - 2. kolo

Potvrzení členské základny - seznam sportujících dětí a mládeže do 19 let - 2.kolo

Čestné prohlášení dle statutu Dotačního fondu - bezdlužnost

Často kladené otázky pro žadatele

 

Nastavení cookies