31.05.2023

Anketa k cyklistické dopravě

Město Liberec přistoupilo v roce 2023 k aktualizaci generelu cyklistické dopravy. ANKETA UKONČENA. DĚKUJEME všem, kteří anketu v průběhu května vyplnili.

Současný generel byl schválen zastupitelstvem již v roce 2005. Cílem generelu cyklistické dopravy města Liberec je stanovit koncepci rozvoje cyklistické dopravy, jakožto součásti dopravního systému města. Má sloužit jako podklad pro uplatňování požadavků cyklistiky při investiční přípravě a realizaci staveb. Součástí analytické části generelu bude mj. anketní průzkum názorů obyvatel.

Pokud máte zájem přispět k rozvoji cyklistické dopravy v Liberci, můžete na této stránce do 31. května 2023 vyplnit anketní dotazník. DĚKUJEME.

 


 

Nastavení cookies