Rozhodnutí o REGISTRACI

Dne 5. 8. 2022 byly zaregistrovány všechny podané přihlášky k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 34 - Liberec.

Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce, tj. 8. 8. 2022. Proti provedení registrace se mohou politická hnutí a koalice, které podaly přihlášku k registraci pro volby do volebního obvodu č. 34 - Liberec, do 2 dnů od doručení tohoto rozhodnutí domáhat ochrany u soudu.

Po uplynutí této lhůty registrační úřad vylosuje čísla, kterými budou označeny hlasovácí lístky kandidátů.
Výsledek losování bude zveřejněn dne 9. 8. 2022.

 

Výsledek losovaní čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volby do Senátu Parlamentu ČR:

Vylosované číslo

Název politického hnutí a koalice

1.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

2.

SPOLU

3.

Starostové pro Liberecký kraj

4.

ANO 2011

Nastavení cookies