EU Mise - 100 klimaticky neutrálních měst

Statutární město Liberec je jedním z členských měst EU Mise 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030. Tato mise je nástrojem programu Horizont Evropa podporující Zelenou dohodu pro Evropu. Liberec je jediné české město, které bylo ke členství Evropskou komisí vybráno.

Cílem mise je do roku 2030 zajistit 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst a umožnit, aby tato města fungovala jako experimentální a inovační centra pro všechna evropská města, která by je měla v klimatické neutralitě následovat do roku 2050. 

Město díky členství v EU Misi získává možnost využívat individuální poradenství a podporu Platformy NetZeroCities, příležitost získat dodatečné financování, možnost zapojit se do inovačních aktivit a pilotních projektů nebo příležitost sdílet zkušenosti s ostatními městy.

Liberec musí v příštích měsících vypracovat klimatickou smlouvu, akční a investiční plán. Po následné validaci Evropskou komisí získá tzv. Mission Label představující určitou certifikaci Evropské komise, která městu umožní především lepší přístup k dalšímu kapitálu.

Město chce díky členství v misi využívat všech nabízených benefitů, pokračovat v projektech v oblasti snižování energetické náročnosti města a využívat synergických efektů s dalšími projekty a programy. Současně zahájit efektivní komunikaci a spolupráci se všemi relevantními stakeholdery, aby byla vytvořená společná vize a strategie, která bude všemi přijímána.

Podrobnější informace týkající se fungování mise, možných benefitů pro město a dokumentů, které budou zpracovávány, naleznete zde.

 

Harmonogram aktivit:

1/2022 - podání přihlášky do EU Mise

4/2022 - výběr členských měst do EU Mise

5/2022 - 12/2022 - účast oddělení rozvojové koncepce na vzdělávacích a informačních aktivitách a webinářích organizovaných NetZeroCities

9/2022 - podání žádosti o dotaci v rámci Horizon výzvy Research and Innovation actions for support the implementation of the Climate-neutral and Smart Cities Mission (HORIZON-MISS-2022-CIT-01) v rámci mezinárodního konsorcia

10/2022 - městu byl z platformy NetZeroCities přidělen koordinátor/poradce

11/2022 - 2/2023 - účast města na SNAP (Support Needs Assessment Process) - společně se zástupci Bratislavy, Košic a jednotlivými koordinátory z NetZeroCities

11/2022 - podání žádosti o dotaci v rámci Horizon výzvy Pilot Cities (Iniciace komunitní energetiky pro Liberec)

12/2022 - projektová žádost ((HORIZON-MISS-2022-CIT-01) výzva úspěšně prošla hodnotícím procesem (město získá požadovanou dotaci)

1/2023 - příprava veřejné zakázky na dopracování základní emisní bilance pro Statutární město Liberec

3/2023 - 7/2023 - dopracování zákadní emisní bilance

2/2023 - 10/2023 - příprava klimatické smlouvy, akčního plánu, investičního plánu

3/2023 - zahájení participace a komunikace se všemi stakeholdery.

 

Kontakty:

Ing. Pavlína Tvrdíková, Ph.D.

odbor strategického rozvoje a dotací

tvrdikova.pavlina@magistrat.liberec.cz

485 243 579

 

 

Nastavení cookies