Tematické pracovní skupiny

Při tvorbě integrované strategie je klíčový princip partnerství, tedy zapojení všech relevantních aktérů. Byla proto provedena identifikace jednotlivých stakeholderů, kteří se podílejí na rozvoji daného území, a kteří mohou být nástrojem ITI zásadně ovlivněni. Tito stakeholdeři byli osloveni k účasti v pracovních skupinách. Bylo zohledněno proporční zastoupení dle věcného i územního zaměření (Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko, Tanvaldsko). 

Úkolem pracovních skupin je podílet se na tvorbě strategického dokumentu formou diskuzních setkání a formou připomínkování jednotlivých výstupů. současně budou identifkovat strategické projekty a podílet se na realizaci strategie. 

Pracovní skupiny byly vytvořeny pro tato rozvojová témata:

  • PS Sociální soudržnost a zaměstnanost
  • PS Cestovní ruch
  • PS Vzdělávání
  • PS Životní prostředí a veřejná prostranství. 

Pracovní skupina řešící udržitelnou mobilitu byla vytvořena již pro potřeby tvorby Plánu udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou, a proto je v rámci ITI využívána tato struktura. 

 

Nastavení cookies