29.11.2022

V prosinci se poprvé sešly pracovní skupiny nad tvorbou integrované strategie

Na podzim roku 2020 byla zahájena příprava integrované strategie pro Liberecko-jabloneckou aglomeraci. Tvorba této strategie je podmínkou pro čerpání dotačních prostředků vymezených pro integrované územní investice. ITI je nástrojem realizace územní dimenze a navazuje tak na dosavadní Integrovaný plán rozvoje území.

V průběhu prosince se konalo první jednání pracovních skupin, které jsou složeny z relevantních aktérů ze všech rozvojových oblastí a zahrnujících celé řešené území. Při formování pracovních skupin bylo navázáno na činnost pracovních skupin IPRÚ, které byly mírně modifikovány a doplněny. V současné době fungují skupiny zabývající se těmito rozvojovými oblastmi: sociální soudržnost a zaměstnanost; cestovní ruch; vzdělávání; životní prostředí. Problematika udržitelné mobility je řešena v rámci současně vytvářeného Plánu udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou. 

Pracovní skupiny se na svém prvním setkání, které se uskutečnilo prostřednictvím online platformy MS Teams, seznámily se se základními východisky tvorby integrované strategie a dále diskutovaly o hlavních problémech či přednostech aglomerace a způsobech jejich řešení nebo využití. Jejich závěry a názory budou sloužit jako podklad analytické části strategie. Konkrétní informace z jednání jsou k dispozici v zápisech ze setkání pracovních skupin. 

Úkolem pracovních skupin bude dále připomínkovat jednotlivé výstupy strategie a současně budou identifikovat strategické projekty a podílet se na realizaci strategie. 

 

Nastavení cookies