29.11.2022

Integrovanou územní strategii schválilo zastupitelstvo města

Dne 24. listopadu 2022 zastupitelstvo města schválilo předloženou koncepční část Integrované územní strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou.

Integrovaná územní strategie byla připravována od září roku 2020 do května 2022. Poté, co byla předložena Řídícímu výboru ITI a prošla zákonným procesem hodnocení možných vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, byla předložena zastupitelstvu města. V souladu s metodickým pokynem bude nyní odeslána ke schválení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Realizace této strategie umožní aglomeraci čerpat dotační zdroje vyčleněné pro integrované nástroje.

Schválená verze dokumentu je ke stažení dostupná zde: https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/iti-integrovane-uzemni-investice/dokumenty/.

 

Nastavení cookies