Lípa, Riegrova

Lípa, Riegrova                                   

Katastrální území:

Liberec, p.p.č. 2926/4, 6010/1

Datum registrace: 22.3.1996                                       

CHARAKTERISTIKA

Lípa je zbytkem původních dřevin vysázených v tomto prostoru. Významně se uplatňuje jako solitérní strom při veřejné komunikaci v zástavbě. Strom má ve výšce 130 cm obvod 386 cm, nad místem měření lípa netvoří jeden kmen, ale koruna přechází ve čtyři kosterní větve.

Nastavení cookies