Lípa, Jizerská

Lípa, Jizerská

Katastrální území:

Starý Harcov, p.p.č. 1238 - část, 622 - část

Datum registrace: 22.3.1996

CHARAKTERISTIKA

Původně byl součástí tohoto VKP ještě javor klen, jehož registrace byla v roce 2002 kvůli špatnému zdravotnímu stavu dřeviny zrušena.
Mohutná lípa v chodníku představuje zbytek zeleně vysázené v původní rozptýlené zástavbě horní části Starého Harcova. Strom má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene 380 cm a ve výšce 5 m tvoří rozložitou korunu s  atypickým větvením.

V září 2007 byl u stromu proveden zdravotní řez v  horní části koruny a odlehčení kosterních větví. Současně byly instalované dvě vrtané vazby. Tím byla stabilizována prasklá tlaková vidlice proti rozlomení.

Zde se můžete podívat, jak tato lípa vypadala v roce 1948. Na fotografii je vidět i sousední javor, který byl do roku 2002 též součástí tohoto významného krajinného prvku.

Nastavení cookies