Jírovec, Jizerská

Jírovec, Jizerská

Katastrální území:

Starý Harcov, p.p.č. 1238 část, 152/2 část

Datum registrace: 22.3.1996

CHARAKTERISTIKA

Jírovec je svým věkem i druhem jedinečným pozůstatkem původní zeleně, která byla vysázena v minulém století. Solitérně rostlý strom o obvodu kmene 320 cm je do značné výšky odvětven a je v současné zástavbě dominantní. Spolu s jírovcem se silně pohledově uplatňuje v  sousední zahradě rostoucí mohutný buk lesní v červenolisté formě.

Od roku 1986 jírovce trpí velkou invazí klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella),  jejíž larvy napadají listy.

Nastavení cookies