Seznam členů

Seznam členů Řídicí pracovní skupiny KPSS regionu Liberec

 

Jméno / Organizace

Kontakty

PhDr. Mgr. Ivan Langr

náměstek primátora města

langr.ivan@magistrat.liberec.cz

734 392 779

Bc. Vlasta Pavlů

vedoucí odboru sociální péče  

pavlu.vlasta@magistrat.liberec.cz

485 244 941

Mgr.  Pavel Kalous  

vedoucí odboru školství a sociálních věcí

kalous.pavel@magistrat.liberec.cz  

485 243 331

Pavlína Háková

pověřena zastupováním vedoucí humanitního oddělení  

hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz

485 244 982

Bc. Zlata Adamcová

Úřad práce

zlata.adamcova@uradprace.cz

950 132 421

Mgr. Adéla Sochůrková

referent sociálních služeb 

sochurkova.adela@magistrat.liberec.cz

485 244 969

Mgr. Olga Merglová 

manažer PS pro osoby ohrožené závislostmi 

merglova@advaitaliberec.cz

739 375 492

Jana Urbanová

manažer PS pro seniory 

urbanova@czasp.cz

724 765 702

Bc. Martina Teplá

manažer PS pro zdravotně znevýhodněné 

tepla@sarema.cz

739 541 619

Lukáš Průcha

manažer PS pro osoby a rodiny ohrožené vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizinci a národnostní menšiny

lukas.prucha@clovekvtisni.cz

731 690 480 

PhDr. Jana Horáková

manažer PS pro duševní zdraví

j.horakova@fokusliberec.cz

604 209 619

Kateřina Jírová

manažer PS pro děti a mládež

katerina.jirova@centrumlira.cz

485 109 564

 

Nastavení cookies