04.05.2020

OZV SML č. 4/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města Liberec

počátek účinnosti: 18. května 2020

 

Nastavení cookies