04.05.2020

OZV SML č. 3/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku ze dne 29. 10. 2009

počátek účinnosti: 18. května 2020

 

Nastavení cookies