Oddělení technické správy

Oddělení technické správy

Sídlo: Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V-Kristiánov
Doručovací adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
Telefon: 485 243 442

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Benda Milan specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zař. technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3882
Beranová Jitka referent investic a oprav investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3441
Bc. Černá Denisa referent oddělení technické správy správa komunikací-lokalita: Horní Hanychov, Dolní Hanychov, Ostašov, Machnín, Františkov, Karlinky, Doubí u Liberce-část, Horní Růžodol-část, Janův Důl, Pilínkov, Horní Suchá, Růžodol I-část, Karlov pod Ještědem, Bedřichovka, Rochlice-část, Jeřáb-část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3442
Hanušová Pavla technik veřejného osvětlení agenda autovraků, parkování – modré zóny Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Ing. Havlišta Karel referent oddělení technické správy technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3884
Jarešová Vendula referent investic a oprav agenda smluv, agenda autovraků Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Mgr. Mach Martin referent oddělení technické správy Správa pasportu komunikací Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Malá Petra referent oddělení technické správy správa komunikací - lokalita: Nové Pavlovice, Staré Pavlovice, Ruprechtice, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Rudolfov, Starý Harcov – část, Liberec Staré město, Růžodol I – část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Růžičková Kristýna referent investic a oprav investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3460
Ing. Švanda Jaromír specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zař. technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3883
Zemler Kateřina referent oddělení technické správy investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3443
POPIS ČINNOSTI

Oddělení technické správy:

  • komplexně vykonává činnosti správce komunikací v majetku SML, mimo prohlídek komunikací a souvisejícím zadáváním oprav v rámci běžné údržby dle zákona č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.
  • komplexně zajišťuje veškerou činnost SML jako investora investičních akcí na komunikacích, mostech, veřejném osvětlení včetně souvisejících objektech a nemovitostech svěřených do působnosti odboru
  • komplexně vykonává všechny činnosti správce a zajišťuje servis a rozšiřování veřejného osvětlení, světelných signalizačních zařízení včetně nástavbových systémů dopravy a specifických druhů osvětlení při zvláštních příležitostech, vánoční výzdoby aj.;

A) Samostatná působnost

  1. zajišťuje správu, údržbu a provoz pohřebišť v majetku města, včetně souvisejících služeb v oblasti pohřebnictví, komplexně za SML zajišťuje agendu pohřebnictví spojenou s krematoriem, provozem krematoria, opravy a údržby budovy včetně příslušenství;

  2. uzavírá a vypovídá smlouvy o nájmu hrobových míst vč. smluv o převodu nájmů hrobových míst a smlouvy o službách v pohřebnictví

  3. komplexně zajišťuje provoz pohřební služby města Liberce;

  4. zajišťuje správu, údržbu a provoz areálu RASAV včetně oprav a údržby budovy a příslušenství ve vlastnictví SML;

  5. uzavírá a vypovídá smlouvy o nájmu v areálu RASAV;
     

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

 

Nastavení cookies