12.04.2021
Veronika Hiršalová

INFORMACE - sňatečné obřady a obřady registrovaného partnerství

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti uzavírání manželství a registrovaného partnerství.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. dubna 2021 se s účinností od 12. dubna 2021 (od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření) zakazují akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby, s výjimkou účasti na svatbě a prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství. Ve vztahu ke svatbám a vstupům do registrovaného partnerství platí, že se mohou nadále konat v počtu do 15 osob ve vnitřních i vnějších prostorách (do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikářka a fotograf, příp. tlumočník).

Osoby účastnící se obřadu nejsou v průběhu obřadu povinny nosit stanovený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Matriční úřad Magistrátu města Liberec bude na základě uvedeného opatření při obřadech postupovat takto:

  1. účast na svatbě je umožněno maximálně 13 osobám (další dva jsou oddávající a matrikářka),
     
  2. skutečnost, že nošení respirátorů při obřadech není povinné, neznamená zákaz respirátory používat, naopak jejich nošení doporučujeme; při pohybu na chodbách radnice a v předsálí obřadní síně je povinností každé osoby ochranný prostředek dýchacích cest mít,
     
  3. úřad přijal potřebná hygienická opatření; prostory průběžně dezinfikujeme, stejně tak i stůl a psací potřeby užité při obřadu; v případě zájmu mohou snoubenci a jejich svědci použít vlastní psací potřeby,
     
  4. nutné je dodržovat hygienu rukou; podání rukou ke gratulaci oddávajícím a matrikářkou nyní dočasně neprobíhá.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.