24.03.2022
Bc. Alena Romanopulu

Zápisy do škol zřizovaných městem Liberec 2022

 

Základní školy:

Na základních školách zřizovaných statutárním městem Liberec byl, po dohodě s řediteli škol, stanoven jednotný termín zápisů k plnění povinné školní docházky na čtvrtek 21. dubna 2022.

Veškeré informace k zápisu do základních škol zřizovaných SML naleznete na portálu elektronické podpory zápisů: https://zapisyzs.liberec.cz  

Podrobnější informace o realizaci zápisu na základní škole, do které budete žádost podávat, naleznete na jejích internetových stránkách. V případě nejasností můžete samozřejmě školu kontaktovat telefonicky, případně e-mailem.

 

Mateřské školy:

V mateřských školách zřizovaných statutárním městem Liberec byl, po dohodě s řediteli škol, stanoven jednotný termín zápisů na úterý 10. května 2022.

Veškeré informace k zápisu do mateřských škol zřizovaných SML naleznete na portálu elektronické podpory zápisů: https://zapisyms.liberec.cz

Podrobnější informace o realizaci zápisu na mateřské škole, do které budete žádost podávat, naleznete na jejích internetových stránkách. V případě nejasností můžete samozřejmě školu kontaktovat telefonicky, případně e-mailem.

 

 

Zákon č. 67/ 2022 Sb., ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 

  • upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec“)
  • ředitel mateřské nebo základní školy, která má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 nebo § 179 odst. 3 školského zákona, stanoví místo a dobu dalšího zápisu k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době od 1. června 2022 do 15. července 2022
  • k tomuto zápisu může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2, nebo § 36 odst. 4 školského zákona.

 

Termín dalšího zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:                      čtvrtek 2. června 2022

Termín dalšího zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:                   čtvrtek 9. června 2022

 

Nastavení cookies