08.03.2021
Bc. Alena Romanopulu

Zápisy do škol zřizovaných městem Liberec

Vzhledem k mimořádné situaci  v ČR a v souladu s doporučeními Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, proběhnou i letošní zápisy do ZŠ a MŠ ve specifickém režimu. Veškeré důležité termíny jsou již zveřejněny na portálech elektronické podpory zápisů.

Základní školy:

Portál elektronické podpory zápisů do základních škol zřizovaných SML https://zapisyzs.liberec.cz je aktualizován pro přijímací řízení na školní rok 2021/2022. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost informacím uvedeným v části „Průběh zápisu“.

Podrobnější informace o realizaci zápisu na základní škole, do které budete žádost podávat, naleznete na jejích internetových stránkách. V případě nejasností můžete samozřejmě školu kontaktovat telefonicky, případně e-mailem.

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k organizaci zápisů do základních škol pro rok 2021/2022.

 

Mateřské školy:

Portál elektronické podpory zápisů do mateřských škol zřizovaných SML https://zapisyms.liberec.cz je aktualizován pro přijímací řízení na školní rok 2021/2022. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost informacím uvedeným v části „Fáze zápisu“ na tomto portálu.

Podrobnější informace o realizaci zápisu v mateřské škole, do které budete žádost podávat, naleznete na jejích internetových stránkách. V případě nejasností můžete samozřejmě školu kontaktovat telefonicky, případně e-mailem.

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k organizaci zápisů do mateřských škol pro rok 2021/2022.

  

 

Nastavení cookies