21.06.2018
Jan Král

Primátor udělil medaili města dvěma akademikům

Primátor Tibor Batthyány ve čtvrtek 21. června v obřadní síni liberecké radnice slavnostně předal Medaile města Liberce dvěma uznávaným akademikům. Profesor Robert Kvaček byl oceněn za mimořádné zásluhy v oboru historie a profesor Oldřich Jirsák za mimořádné zásluhy v oboru nanotechnologií. Oba laureáti jsou úzce spjati s Technickou univerzitou v Liberci (TUL).

Primátor Tibor Batthyány si velmi cení práce obou akademiků, kteří se významně zasloužili o šíření dobrého jména Technické univerzity i našeho města. „Je mi velkou ctí, že mohu předat Medaile města Liberce hned dvěma váženým akademikům, z nichž každý si zaslouží svou kapitolu v dějinách Liberce. Pan profesor Kvaček patří k předním českým historikům a pan profesor Oldřich Jirsák k našim nejúspěšnějším vědcům. Oba ve svých oborech dosáhli těch nejvyšších met, což se jen tak někomu nepodaří a oba jsou vzorem pro své následovníky,“ komentoval primátor.

Jako první převzal z rukou primátora Medaili města Liberce profesor Robert Kvaček, kterého na toto významné ocenění navrhla katedra historie fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. „Člověk občas potřebuje pohlazení a dnes se mi ho dostalo vydatně. Když jsem v roce 1945 poprvé přijel do Liberce, nenapadlo mě, že jednoho dne budu v obřadní síni této krásné radnice přebírat medaili města. Ale život je zákrutový a přináší nečekané chvíle. Moc za toto ocenění moc děkuji,“ uvedl profesor Robert Kvaček.

Pocta v podobě Medaile města Liberce udělala radost i profesoru Oldřichu Jirsákovi, pod jehož vedením tým z katedry netkaných textilií a nanovlákenných materiálů objevil přelomový technický postup výroby nanovláken. „Není to první ocenění, které jsem dostal, ale je to první ocenění na domácí půdě, což v naší české kotlině není běžné. Moc si toho vážím. Chci poděkovat hned několika lidem, kteří v podstatě vytvořili to, za co jsem tu dnes oceňován. Jednak děkuji své manželce, která mě vždy podporovala a nikdy mi nevyčítala, že trávím o něco více času v laboratoři. Dále chci poděkovat svým kolegům v čele s geniálním technikem, vynálezcem a současně řemeslníkem Filipem Sanetrníkem. Část této medaile patří i emeritnímu rektorovi Technické univerzity v Liberci profesoru Vojtěchu Konopovi a dlouholeté mluvčí univerzity Jaroslavě Kočárkové, která naše úspěchy dokázala protlačit do všech médií a myslí lidí nejen v České republice, ale po celém světě,“ komentoval své ocenění profesor Oldřich Jirsák.

Medaili města Liberce obdrželo od roku 1996 už 13 osobností. V letošním roce udělí primátor Tibor Batthyány ještě jedno významné ocenění, a to Čestné občanství města Liberce, které získá občanský aktivista, bývalý vysokoškolský učitel, československý politik a někdejší poradce prezidenta Václava Havla Jan Šolc.
 

MEDAILONKY NOVÝCH DRŽITELŮ MEDAILE MĚSTA LIBERCE:

Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (* 1932) je český historik a pedagog. Jeho historiografické dílo má široký záběr; nejpočetnější jsou monografie a desítky studií věnovaných meziválečnému období a českým a československým dějinám první poloviny 20. století. Profesor Kvaček odkrýval moderní československé dějiny i před rokem 1989, a to navzdory ideologickým tlakům na úrovni tehdejší evropské historiografie. Jeho profesionální i lidský vklad poznamenal několik generací českých historiků a historiček.

Vědecký výzkum rozvíjel od poloviny 50. let na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a to nejprve jako odborný asistent, od roku 1966 jako docent a od r. 1990 jako profesor československých dějin. Od počátku učil své posluchače rekonstruovat obraz dějin na základě kritické analýzy různých typů pramenů, ale také s nadhledem a s rozhledem po evropské historiografii a především se stále přetrvávajícím profesionálním zápalem.

Od roku 1998 procházejí odborným školením profesora Kvačka také studenti TUL a vědecké směřování liberecké katedry historie nese jeho stopu. Jako spoluautor, vědecký garant, lektor či školitel se profesor Kvaček podílel a podílí na výzkumu i publikacích z dějin Liberecka a jako člen Vědecké rady FP TUL přispívá k podpoře pěstování i respektu humanitních věd na liberecké univerzitě. V roce 2012 udělila TUL profesoru Kvačkovi u příležitosti jeho životního jubilea Zlatou medaili TU za celoživotní vědeckou a pedagogickou práci a podíl na formování a rozvoji vědy v Liberci.

Za své publikace o období okupace Československa a druhé světové války, vydávané spolu s publicistou Dušanem Tomáškem a věnované Emilu Háchovi, Aloisi Eliášovi a protektorátní vládě, získal profesor Kvaček Ceny Egona Erwina Kische. Na Slovensku mu byla udělena Cena Vojtecha Zamarovského.

Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. (* 1947) je český vědec a vysokoškolský pedagog, člen katedry netkaných textilií a nanovlákenných materiálů FT TUL. Jeho oborem je výzkum vláken a netkaných textilií, v němž dosáhl světové proslulosti. Jeho týmu se podařilo vyvinout unikátní technický postup výroby nanovláken, který průlomovým způsobem otevírá nové možnosti využití těchto materiálů v řadě průmyslových a medicínských oborů. Kromě toho je autorem několika desítek dalších patentovaných vynálezů.

V roce 1979 nastoupil jako vědecký pracovník na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci a později již na Technické univerzitě v Liberci se stal vedoucím katedry netkaných textilií. Od roku 2003 působil jako prorektor Technické univerzity v Liberci pro zahraniční styky, vědu a výzkum. Je autorem více než čtyřiceti patentů v oborech vlákna a netkané textilie. K jeho vynálezům patří technologie objemových textilií „Struto“. Podle těchto patentů byly instalovány výrobní linky v USA, Velké Británii, Austrálii, Malajsii, Venezuele a Číně. Pracovní tým katedry netkaných textilií pod jeho vedením vyvinul jako první na světě technologii umožňující průmyslovou výrobu nanovlákenné textilie. Nanovlákna mají průměr 50-500 nanometrů a odborníci je považují za materiál třetího tisíciletí. Název Nanospider obletěl celý svět a dostal se mezi sto národních unikátů, které reprezentují Česko v zahraničí.

Profesor Jirsák získal v roce 2006 ocenění v soutěži Česká hlava za vývoj unikátního zařízení NanoSpider. V roce 2008 obdržel vyznamenání od prezidenta republiky za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Text: Jan Vrabec, foto: Jan Král

Nastavení cookies