25.10.2018

Liberecký zpravodaj je druhý nejlepší v republice

Liberecký zpravodaj je podle hodnocení organizace Oživení druhé nejlepší radniční periodikum v České republice. Potvrdila to obsahová analýza radničních novin 65 českých měst, která probíhala zhruba půl roku.

 

Liberec se umístil pouze o 0,45 procentního bodu za Brnem, třetí místo patří Praze 6. Hodnotitelé především zkoumali přínos městských zpravodajů pro občany a pestrost názorů. Na druhé straně se zaměřili na nepřiměřenou propagaci politiků a vedení radnic.

Základy změn podoby Libereckého zpravodaje položil jeho šéfredaktor Pavel Chmelík již před 7 lety. Od té doby přináší Zpravodaj pro občany Liberce více užitečných a zajímavých informací ze života města, a to v přehlednější formě.

„Současná podoba a struktura Libereckého zpravodaje byla navržena na začátku roku 2011. Za poslední čtyři roky se podařilo prosadit více užitečných informací na úkor méně důležitého obsahu,” říká šéfredaktor Libereckého zpravodaje Pavel Chmelík.

Již v roce 2014 byl Liberecký zpravodaj v hodnocení organizace Oživení mezi třemi největšími „skokany“ za období 2006–2014, jako městské periodikum s nejvýraznějším kvalitativním posunem. A v hodnocení v roce 2018 došlo k dalšímu velkému zlepšení, které přineslo úžasné 2. místo.

Vůbec nejlepšího výsledku v letošním hodnocení dosáhl Liberecký zpravodaj ve srovnání rozsahu různosti názorů (index IRON), kde byl jednoznačně nejlepší ze všech hodnocených periodik. „Čím vyšší je index IRON, tím je dané periodikum názorově pestřejší, lze v něm najít také jiné názory na místní politiku, což je přínosné pro veřejnou diskuzi a svobodnější tvorbu názorů na místní politické vedení radnice,” uvádí Analýza městských zpravodajů 2018 vypracovaná organizací Oživení.

V hlavním hodnocení (index BENEFIT) se Liberecký zpravodaj umístil na druhé příčce, kdy mu k absolutnímu vítězství chybělo pouhých 0,45 %. První Brno je s výsledkem 75,20 %, druhý Liberec s 74,75 % a třetí Praha 11 s 67,71 %. Tento index hodnotí přínosnost periodika pro občany z hlediska možnosti svobodného utváření názorů o poměrech v místní samosprávě a možnosti zapojení občanů do veřejné debaty a řešení veřejných záležitostí.

„Od začátku jsem prosazoval koncepci Zpravodaje, kde obsah přináší užitečné informace pro obyvatele města. Politické části jsme vymezili tři strany názorového fóra, kde dostaly prostor všechny strany zastupitelstva města. Navíc jsme noviny propojili s webem města, kde je publikován každý článek z názorového fóra, a každý zastupitel má možnost na něj reagovat. Úspěch našeho Libereckého zpravodaje mě samozřejmě velmi těší, je to signál, že jdeme správným směrem. Poděkovat musím v první řadě Pavlovi Chmelíkovi, který striktně dodržoval nastavená pravidla při sestavování obsahu každého čísla a současná podoba zpravodaje je z velké části jeho práce. Dík si však zaslouží také primátor Tibor Batthyány, který nás v udržení koncepce obsahu a podoby podporoval a členům redakční rady, kteří tento směr respektovali. Děkuji též zaměstnancům tiskového oddělení, kteří dodávají část obsahu. Výsledky hodnocení nás však upozornily i na rezervy, a stojí za úvahu, jak podobu Libereckého zpravodaje dále zlepšovat,“ zhodnotil vedoucí kanceláře primátora Petr Neuhäuser.

„Redakční rada složená ze zástupců politických klubů zastupitelstva města (od r. 2014, nyní již minulého) potvrdila zájem o názorovou pestrost o orientaci na věci budoucí. Máme tedy pevný prostor pro opoziční zastupitele a všichni též mají možnost do tzv. redakční části navrhnout či vytvořit příspěvek ve věcném, nepolitickém duchu. Ačkoliv je redakční rada složená z politiků, nikdy do obsahu v negativním slova smyslu nezasahovali a akceptovali naši vizi městských novin, za což jim patří dík. V jiných městech to totiž tak samozřejmé není,” říká Chmelík.

Analýza organizace Oživení byla důkladná. Týkala se 65 největších měst České republiky. Hodnotitelé museli zpracovat celkem 325 jednotlivých výtisků. Mezi největší negativa periodik městských samospráv patří zneužívání zpravodajů k nekritické prezentaci vedení města a jejich politická propagace – počet zmínek a fotografií primátora a radních, málo informací o budoucích rozhodnutích a minimální prostor pro kritiku a opozici. Na opačné straně žebříčku tak skončila města Břeclav nebo Litvínov.

„Od začátku se držíme zásady, že tváře politiků u stříhání pásek a různých událostí do městských novin nepatří. Zpravodaj má být především o informacích užitečných pro Liberečany. Také se snažíme filtrovat a upravovat materiály, které obsahují zbytečné politikum a politické promo. Samozřejmě, ne vždy je to možné. Myslím si ale, že plané politické disputace odbíhající od věcnosti či politické zviditelňování by v radničních novinách být nemělo,” dodává Pavel Chmelík.

V současné době je Libereckých zpravodaj o 24 až 28 plnobarevných stranách v nákladu 50 000 kusů ekonomicky téměř soběstačný. „Zvýšená úroveň obsahu Libereckého zpravodaje jde ruku v ruce s vyšší čteností, což se odráží i v zájmu inzerentů. Před dvěma lety se nám podařilo snížit náklady na tisk o téměř 1,3 milionu Kč ročně a díky zvýšenému výnosu z inzerce jsou náklady na Zpravodaj z velké míry pokryty,” doplňuje Petr Neuhäuser.

Úspěch Libereckého zpravodaje přichází po jiných oceněních pro libereckou radnici. Magistrát letos získal potřetí v řadě cenu v soutěži Přívětivý úřad. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR a jejím cílem je zmapovat stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Letos bylo v celé republice hodnoceno více než 150 městských úřadů. Magistrát města Liberce získal 1. místo v České republice a také 1. místo v Libereckém kraji.

Nastavení cookies