19.09.2022
Denisa Nedvídková

Připomínáme! 30. září - termín splatnosti místního poplatku za komunální odpad za 2. pololetí 2022 (360 Kč na osobu)

 

  • Před tímto termínem nebudou zasílány poštovní poukázky.
  • Platby provádějte na účet č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem bezhotovostním převodem z účtu, prostřednictvím České pošty s. p., hotově nebo platební kartou v pokladně v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č 4, 5 a 6.
  • Získat informace o stavu svého osobního účtu, případně nahlásit změny v poplatkové povinnosti, je možno v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 22 a 23. Všeobecné dotazy směrujte na e-mail odpady@magistrat.liberec.cz nebo na telefonní čísla 485 243 (227; 243; 246; 226).
  • Další informace k poplatku viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5/2021 na webových stránkách města www.liberec.cz v odkazu Občan - Úřad - Vyhlášky a nařízení. 

Upozornění se netýká poplatníků, kteří již poplatek za celý rok 2022 ve výši 720 Kč uhradili.

Nastavení cookies