03.04.2023

Harmonogram svozu bioodpadů v roce 2023

Od dubna začal opět svoz nádob na bioodpady. Frekvence svozu byla upravena jak u stávajících, tak u nově přidaných nádob na 1 x 14 dní. Přidávat se bude postupně 1 500 nových nádob.

Svozová společnost v první fázi město Liberec rozdělila na části se svozem v liché a sudé týdny (viz příloha – orientační mapka), nicméně v průběhu měsíce dubna bude probíhat zkušební provoz a přiřazování svozových dní pro svoz nádob v jednotlivých městských částech. Během této doby se může hranice mezi svozy v lichých a sudých týdnech nepatrně upravit dle počtů nádob.

Současně dojde i k přeznačení nádob novými polepy s označením aktuálního dne vývozu BIO nádob.

Žádáme, aby v tomto přechodném období byly nádoby vystaveny ke svozu po celý týden, aby mohlo dojít k jejich přeznačení a zaevidování do nově vznikajících svozových tras. V okamžiku, kdy bude nádoba polepena novým štítkem vyznačujícím svozový den, bude možno ji uklidit a vystavovat ke svozu standardně pouze ve svozový den.

Nastavení cookies