Vnitroblok ul. Rumjancevova

Od 8. června 2016 do 30. 11. 2016 dojde k uzavírce vnitrobloku ulice Rumjancevova. Po dobu trvání stavby v délce bude vjezd a parkování v této lokalitě regulován zvláštním režimem.

V této lokalitě dojde k rekonstrukci odvodnění, plynovodu, veřejného osvětlení a zpevněných ploch včetně rozšíření parkovacích stání a zpevněných krytých ploch pro domovní odpad. Celá lokalita bude vedena jako zóna 30. Doplněna o zpomalovací prahy. Vznikne zde 71 zpevněných parkovacích stání.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky „Oprava zpevněných ploch vnitrobloku ul. Rumjancevova“ je 6.787.600,- mil. Kč bez DPH (8.212.996,- Kč vč. DPH).

Nastavení cookies