Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Logo společnosti
Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Předseda představenstva: MUDr. Tomáš Indra, MBA
IČ: 49099469
E-mail: info@svs.cz
Tel. 417 563 178
Fax: 417 564 834
Majetkový podíl statutárního města Liberec: 9,01 %

Představenstvo:

MUDr. Tomáš Indra, MBA (předseda)

Ing. David Votava (místopředseda)

Ing. Bronislav Špičák

Mgr. Josef Horinka

Ing. Vladislav Raška

Dozorčí rada:

Ing. Petr Beitl (předseda)

Pavel Štěpař (1. místopředseda)

Mgr. Jan Paparega (2. místopředseda)

Arnošt Šorm

Ing. Martin Matzek

Bc. František Kučera

Jaroslav Hrouda

PaeDr. Jiří Kulhánek

Mgr. Radek Reindl

Ing. František Padělek

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. (za SML, zároveň zastupuje i ostatní akcionáře okresu Liberec)

Bc. Hynek Hanza

Nastavení cookies