Fond zdraví a prevence

 

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č.44/2023 dne 16. 2. 2023 schválilo vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2023.

Termín pro podání žádostí je stanoven na 27. 3. od 8:00 – 12. 4. 2023 do 17:00 hod.

 

Statut Dotačního fondu SML

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes portál GRANTYS.

Manuál pro označování akcí podpořených fondem města

Žádosti hodnotí Výbor pro sociální záležitosti

Tajemník fondu:

Pavlína Háková

Odbor sociální a bytové politiky

e-mail: hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz
 

Nastavení cookies