02.09.2020
Karel Horník

Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel

1. Identifikační kód

17-03-06

2. Pojmenování (název) životní situace

Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel

3. Základní informace k životní situaci

Jedná se zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

Nejčastější druhy zapisovaných změn do registru silničních vozidel:

 • změna barvy vozidla,
 • zaevidování spojovacího zařízení,
 • zaevidování hromadné přestavby na alternativní pohon,
 • změna trvalého pobytu,
 • změna příjmení,
 • změna sídla společnosti,
 • změna názvu společnosti,
 • změna podstatné části silničního vozidla (kupř. při Schvalování technické způsobilosti jednotlivě přestavěného silničního a zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích).

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávnění  k  jednání  má provozovatel silničního vozidla. V případě jednání na základě plné moci nemusí být tato úředně ověřena.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Provozovatel vozidla je povinen podat žádost  o  zápis změny údaje v registru silničních vozidel do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

6. Na které instituci životní situaci řešit

   U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností .

 7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností v případě magistrátu města Liberec je to odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).

 • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 1 až 7.

 • V úředních hodinách.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vyplněné žádosti o zápis změny ostatních údajů se přikládá:

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci silničního  vozidla,
 • ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů:
  • Zaevidování spojovacího zařízení → typový list spojovacího zařízení.

  • Spojovací zařízení již zaevidované, demontované z jiného vozidla
 • technický průkaz vozidla, ze kterého bylo demontováno

 • původní typový list,

 • potvrzení o odborné montáži a stavu spojovacího zařízení lze v tomto případě nahradit protokolem ze stanice technické kontroly v rozsahu pravidelné technické prohlídky.

  3. Zaevidování alternativního pohonu

  • technický průkaz vozidla s potvrzenou hromadnou přestavbou na alternativní pohon,
  • přílohu k technickému průkazu silničního motorového vozidla na alternativní pohon.

4. Pokud je předmětem žádosti  zápis změny údaje v registru silničních vozidel na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, k žádosti se dále přiloží

 • doklad o nabytí této části,

 • protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a

 • rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla.

U ostatních změn bude postup obdobný.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost může být volnou formou nebo lze využít „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“ je k dispozici v čekárně registru nebo ke stažení zde.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatek činí 50,- Kč za každou změnu. Platí se na přepážkách při podání žádosti v hotovosti nebo platební kartou.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou uvedeny v bodě 8.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

ON-LINE objednání pořadí zde

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č.343/2014 Sb., o registraci vozidel

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadu, který provedl zápis (rozhodl)  dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle zákona č. 56/2001 Sb. § 83 a § 83a.

19. Nejčastější dotazy

Vzhledem k tomu, že se jedná o širokou škálu možností prováděných změn, doporučujeme dotazy řešit individuálně na informační tel. lince registru vozidel čísle 485 243 841.

20. Další informace

Konkrétní a přesné informace získáte při osobním jednání s pracovníkem oddělení a po předložení technického průkazu.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Velmi často se prolíná několik změn najednou. Mnohdy se změny kombinují i s dalšími životními situacemi.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení registru vozidel.

Kontaktní osoba

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 15.8.2018.

 

Nastavení cookies