12.05.2021

Vzdání se řidičského oprávnění

1. Identifikační kód

17-02-12

2. Pojmenování (název) životní situace

Vzdání se řidičského oprávnění

3. Základní informace k životní situaci

Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. Tohoto oprávnění se lze vzdát.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského oprávnění nebo jiná osoba na základě ověřené plné moci (dále jen zmocněná osoba).

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání oznámení.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů, Nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11 - 14 v přízemí.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • platný doklad totožnosti žadatele nebo zmocněné osoby
  • řidičský průkaz žadatele

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici na přepážkovém pracovišti nebo na internetových stránkách Magistrátu města Liberec.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bezplatně.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Odevzdání řidičského průkazu - držitel řidičského průkazu nebo jím zmocněná osoba je povinna odevzdat řidičský průkaz zároveň s oznámením o vzdání se řidičského oprávnění.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít. 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

  • Vzdal jsem se řidičského oprávnění skupiny C (nákladní vozidla), neboť jsem se vzhledem ke svému věku domníval, že tuto skupinu již nebudu potřebovat. Nyní bych však chtěl skupinu C vrátit. Stačí o to pouze požádat nebo musím absolvovat nějaké přezkoušení, popř. autoškolu?

V daném případě musíte absolvovat v autoškole kompletní výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny C, včetně závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti, tj. zkoušky:

a) z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy,

b) ze znalostí ovládání a údržby vozidla, jde-li o žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E,,

c) z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem.

20. Další informace

  • Vzdání se řidičského oprávnění vezme příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení na vědomí a nerozhoduje o odnětí řidičského oprávnění.
  • Částečné vzdání se řidičského oprávnění je důvodem pro vydání nového řidičského průkazu v rozsahu zbývajících udělených skupin či podskupin řidičského oprávnění, kterých se držitel nevzdal.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Výměna řidičského průkazu.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

Kontaktní osoba

Martina Krojidlová, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení registrace řidičů

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

18. 7. 2018

Datum konce platnosti popisu

 

Nastavení cookies