02.09.2020
Karel Horník

Vývoz silničního vozidla

1. Identifikační kód

17-03-10

2. Pojmenování (název) životní situace

Vývoz vozidla do jiného státu.

3. Základní informace k životní situaci

 • Vývoz vozidla do jiného státu a ukončení registrace v ČR.

 • Vydání RZ na vývoz s omezenou platností – max.3 měsíce.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávnění  jednat  má vlastník silničního vozidla nebo zmocněnec na základě plné moci.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Spolu se žádostí vrátí všechny vdané tabulky s registrační značkou.

 • Předloží ORV a TP.

 • Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní.

6. Na které instituci životní situaci řešit

      U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností. Výjimkou je pouze případ, kdy cizinec zakoupí vozidlo dosud neregistrované v ČR. V tomto případě je registračním místem obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má prodejce vozidla sídlo nebo místo podnikání.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • V případě magistrátu města Liberec je to odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).

 • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 1 až 7.
 • V úředních hodinách.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vyplněnému formuláři „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz“ se přikládá:

 • Technický průkaz silničního vozidla (TP).
 • Osvědčení o registraci silničního vozidla (ORV).
 • Všechny vydané tabulky s registrační značkou, které byly vozidlu přiděleny.
 • Doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. pas), u cizinců doklad o povoleném pobytu cizineckou policií.
 • V případě jednání na základě zmocnění, plnou moc(nemusí být ověřena-nejedná se o změnu vlastníka ani provozovatele vozidla).
 • Do žádosti uvést osobní údaje o řidiči, který bude vozidlo převážet.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz “ ke stažení zde nebo je k dispozici v čekárně registru vozidel.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Za výměnu registrační značky 200,-Kč za jeden kus.
 • Platí se na přepážkách při podání žádosti v hotovosti nebo platební kartou.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou uvedeny v bodě 8.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Pouze objednání pořadí zde

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 343/2014 o registraci vozidel

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

19. Nejčastější dotazy

20. Další informace

Možnost dotazů na informační lince registru vozidel 485 243 841.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení registru vozidel.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 15.8.2018.

 

Nastavení cookies