02.09.2020
Karel Horník

Vydání duplikátu technického průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla (za ztracený, poškozený, odcizený)

1. Identifikační kód

17-03-09

2. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta, poškození nebo odcizení technického průkazu (TP) nebo osvědčení o registraci silničního vozidla (ORV).

3. Základní informace k životní situaci

     Ztrátu, zničení nebo odcizení technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávnění k jednání má vlastník nebo provozovatel silničního vozidla.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz.bod č.3

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností v případě magistrátu města Liberec je to odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).

 • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 1 až 7.
 • V úředních hodinách.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vyplněnému formuláři „Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu“ se přikládá:

 • Zničený technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla.
 • Doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. pas), u cizinců doklad o povoleném pobytu cizineckou policií.
 • V případě jednání na základě plné moci tato nemusí být ověřena.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu“ je k dispozici v čekárně registru vozidel ke stažení zde.  

 

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatek činí 100,- Kč za vydání TP  a 100,- Kč za vydání ORV.
 • Platí se na přepážkách při podání žádosti v hotovosti.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou uvedeny v bodě 8.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Pouze objednání pořadí zde

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 343/2014 o registraci vozidel

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadu, který provedl zápis (rozhodl) dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

19. Nejčastější dotazy

20. Další informace

Možnost dotazů na informační lince registru vozidel 485 243 841.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení registru vozidel.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 15.8.2018.

Nastavení cookies