02.09.2020
Karel Horník

Registrační značka na nosné zařízení, výměna poškozené registrační značky nebo registrační značky na přání .

1. Identifikační kód

17-03-03

2. Pojmenování (název) životní situace

Registrační značka  (dále jen RZ) na nosné zařízení, výměna poškozené RZ nebo registrační značky na přání (dále jen RZP).

3. Základní informace k životní situaci

RZ k umístění  na nosné zařízení  připojitelné  k silničnímu vozidlu je třetí RZ o kterou může požádat vlastník vozidla nebo provozovatel se souhlasem vlastníka. Tato RZ je primárně určena pouze  na nosná zařízení jako jsou např. nosiče jízdních kol umístěné na zadní části vozidla a překrývající zadní RZ. Od ostatních druhů RZ se liší dvěma symboly „*“ v místech kde jsou na běžných RZ prolisy pro nalepení známky TK. Dále lze požádat o výměnu již přidělené poškozené RZ nebo RZP. 

 

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník nebo provozovatel se souhlasem vlastníka a nebo zmocněnec  na základě plné moci.
 

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou žádosti o vydání tabulky RZ na nosné zařízení nebo k výměně poškozené přidělené RZ  nebo RZP:

 

 • Vyplnit formulář „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou“.

 • Důležitou podmínkou je vrácení poškozené RZ nebo RZP.

 • Uhrazení správního poplatku 600,- Kč za jednu tabulku RZ nebo RZP

 

 

6. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností .

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností v případě magistrátu města Liberec je to odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).

 • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 1 až 7.
 • V úředních hodinách.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.
 • V případě výměny RZ nebo RZP, poškozenou RZ nebo RZP.
 • Doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. pas), u cizinců doklad o povoleném pobytu cizineckou policií.
 • V případě jednání na základě zmocnění, plnou moc ( nemusí  být ověřená )
 • Technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Žádost o vydání tabulky s registrační značkou“ „ke stažení zde   nebo Vám bude vydána na registru vozidel (přes vyvolávací systém žádat o informace).

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

·         Správní poplatek za vydání  je  600,- Kč za každou tabulku RZ, RZP nebo RZ na nosné zařízení.

·         Správní poplatek za zápis změny do dokladů k vozidlu 50,- Kč.

 • Správní poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou při podání žádosti.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Postupuje se dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník vozidla v případě, že je odlišný od provozovatele.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

ON-LINE objednání pořadí zde:

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 343/2014 o registraci vozidel

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadu, který provedl zápis (rozhodl) dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

19. Nejčastější dotazy

20. Další informace

Možnost dotazů na informační lince registru vozidel  485 243 841.

Za správnost návodu odpovídá útvar:

Oddělení registru vozidel.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 15.8.2018.

Nastavení cookies