Registrační značka elektrického vozidla

 

1. Identifikační kód

 

17-03-11

 

2. Pojmenování (název) životní situace

 

Registrační značka (dále jen RZ) elektrického vozidla

 

3. Základní informace k životní situaci

 

     Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny "EL" následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (dále jen "registrační značka elektrického vozidla"), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík

 

1. výlučně, nebo

 

2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

 

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

Vlastník nebo provozovatel se souhlasem vlastníka a nebo zmocněnec  na základě plné moci.
 

 

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

     Žádost o přidělení registrační značky elektrického vozidla k silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel. Tabulky s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne podání žádosti. Před vydáním tabulek s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.

 

6. Na které instituci životní situaci řešit

 

U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.

 

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

·        U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností v případě magistrátu města Liberec je to odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).

 

  • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 1 až 7.
  • V úředních hodinách.

 

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

  • Žádost o přidělení registrační značky elektrického vozidla k silničnímu vozidlu o vydání tabulky s registrační značkou (není předepsána lze využít žádost o vydání tabulky s registrační značkou).
  • Doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. pas), u cizinců doklad o povoleném pobytu cizineckou policií.
  • V případě jednání na základě zmocnění, plnou moc (nemusí být ověřená)
  • Technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla.

 

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

„Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“ „ke stažení zde   nebo Vám bude vydána na registru vozidel (přes vyvolávací systém žádat o informace).

 

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

·        Vydání tabulky k elektrickému vozidlu je osvobozeno od poplatku. 

 

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

 Viz. bod

 

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Vlastník vozidla v případě, že je odlišný od provozovatele.

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Nejsou stanoveny.

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 

ON-LINE objednání pořadí zde.

 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

  • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 343/2014 o registraci vozidel

 

16. Jaké jsou související předpisy

 

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

 

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadu, který provedl zápis (rozhodl) dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

 

Možnost dotazů na informační lince registru vozidel 485 243 841.

 

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 

Oddělení registru vozidel.

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 12.12.2019.

 

 

Nastavení cookies