02.09.2020
Karel Horník

Oznámení o ztrátě , zničení nebo odcizení registrační značky (RZ)

1. Identifikační kód

17-03-08

2. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta, zničení nebo odcizení registrační značky

3. Základní informace k životní situaci

Jedná se o ohlášení ztráty, zničení nebo odcizení RZ. Ohlášení je povinen vlastník nebo provozovatel silničního vozidla učinit neprodleně u obecního řadu obce s rozšířenou působností.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávnění  jednat  má vlastník nebo provozovatel silničního vozidla.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz.bod č.3

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností v případě magistrátu města Liberec je to odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).

 • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 1 až 7.
 • V úředních hodinách.
 • Neprodleně po ztrátě, odcizení nebo zničení RZ.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vyplněné žádosti „Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou“ se přikládá:

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci silničního vozidla (ORV),
 • policejní protokol pouze v případě odcizení RZ
 • pokud bylo k silničnímu vozidlu vydáno více tabulek s přidělenou registrační značkou, odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla tabulky, které nebyly ztraceny, zničeny nebo odcizeny,
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. pas), u cizinců doklad o povoleném pobytu cizineckou policií,
 • v případě jednání na základě plné moci tato nemusí být ověřena.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou“ je dispozici v čekárně registru vozidel nebo ke stažení zde.  

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatek činí 50,- Kč za zápis změny RZ do dokladů.
 • Za ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení tabulky registrační značky 200,- Kč za kus..
 • Správní poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou při podání žádosti.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou uvedeny v bodě 8.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Pouze objednání pořadí zde

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 343/2014 o registraci vozidel

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadu, který provedl zápis (rozhodl)  dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

19. Nejčastější dotazy

20. Další informace

Možnost dotazů na informační lince registru vozidel 485 243 841.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení registru vozidel.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 15. 8. 2018.

 

Nastavení cookies