Doprava

Rychlé info:

 • Registraci silničního vozidla vyřídíte v budově bývalého URANU (oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, Liberec). Věc se zpravidla vyřizuje na počkání.
 • Možnost dotazů na informační lince registru vozidel  485 243 841.
 • Vydání nebo výměnu řidičského průkazu vyřídíte na přepážce v budově Nového magistrátu
 • Objednat se můžete on-line, vyhnete se tak možnému čekání ve frontě.

Co s sebou?

 • K žádosti o řidičský průkaz je nutné předložit platný doklad totožnosti
 • Řidičský průkaz v případě výměny nebo rozšíření řidičského oprávnění.
 • Doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména:
  1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
  2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
  3. nájemní smlouva k nemovitosti,
  4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání,
  5. výpis z živnostenského rejstříku,…
 • Čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající 
  v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění, jde-li o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo náhradou za ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený řidičský průkaz členského státu.
 • Žádost se podává elektronicky přímo na přepážkovém pracovišti.
 • Digitální fotografie občana se pořizuje přímo na přepážkovém pracovišti.
 • Správní poplatky za vydání řidičského průkazu do 20 dnů v případě nového dokladu či výměny se zápisem změny v dokladu je 200 Kč, u tzv. „blesků“ s lhůtou pro vydání do 5 pracovních dnů zaplatíte 700 Kč. Výměna řidičského průkazu z důvodu uplynutí doby platnosti je zdarma (o výměnu lze žádat 90 dní před koncem platnosti dokladu).

 

Formuláře ke stažení

FORMULÁŘ ODRR č. 01 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍHO ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

K žádosti je třeba přiložit jednu dokladovou fotografii a zaplatit správní poplatek 50 Kč.
 

formulář ODRV č. 01 - ŽÁDOST O ZÁPIS VOZIDLA DO REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

Nová vozidla, doposud neregistrovaná v ČR (včetně vozidel dovezených - s cizozemskými doklady).
 

formulář ODRV č. 02 - ŽÁDOST O ZÁPIS ZMĚN ÚDAJŮ V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

Změna barvy, zápis tažného zařízení, montáž LPG, změna adresy, montáž majáků apod. Uvedené změny nejsou přestavbou, ale pouze hlášenými změnami v registru, je nutné pro vyřízení na vyvolávacím systému označit registr vozidel nikoliv přestavby. Nejedná se o oficiální formulář - pouze pomoc klientům, oficiální tiskopis dle současné legislativy neexistuje, žádost může být volnou formou.
 

formulář ODRV č. 03 - ŽÁDOST O VYŘAZENÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA Z PROVOZU, UKONČENÍ VYŘAZENÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA Z PROVOZU A ZÁPIS ZÁNIKU SILNIČNÍHO VOZIDLA

Uložení RZ do depozitu, vyjmutí RZ z depozitu, zápis adresy umístění vyřazeného vozidla, zápis zániku (eko likvidace ...)
 

formulář ODRV č. 06 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÉHO DOKLADU K VOZIDLU

Ztráta, poškození, zničení nebo odcizení technického průkazu či osvědčení o registraci.
 

formulář ODRV č. 08 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU NA VÝVOZ

Vydání tabulky s registrační značkou na vývoz s omezenou platností pro osobu z jiného státu - pouze vozidla registrovaná v ČR.
 
Předchozí
1

Nastavení cookies