13.02.2023

Hledáme liberecký kulturní počin roku

Kulturní počin roku. To je název soutěže, kterou vyhlašuje statutární město Liberec.

Cílem je podnítit veřejnost k většímu zájmu o kulturní dění v Liberci. Zároveň jde také o to ocenit nejlepší příspěvek v oblasti kultury v daném kalendářním roce. Vítězové soutěže obdrží, kromě jiného, také finanční odměnu. Více o soutěži.

  • Návrh musí být realizován v aktuálním kalendářním roce konání akce.
  • Nominace se podává až po realizaci akce.
  • Nominace je možné podávat do 5. 1. 2024

Statut soutěže a on-line formulář najdete níže.

FORMULÁŘ PRO VYPLNĚNÍ NOMINACE „KULTURNÍ POČIN ROKU 2022 a 2023“

Nominace, podaná výhradně v elektronické podobě, musí splňovat následující parametry:

Povinné položky

Nepovinné položky

 

* např. divadelní představení, výtvarné dílo, výstava či jiná expozice, literární počin, umělecká performance, rekonstrukce drobných historických památek, živé veřejné vystoupení, mediální počin (film, audio, rozhlas, nová média, tisk).

**

kulturní počin na území města = vztahuje se na počiny realizované v Liberci (např. divadelní představení, živé vystoupení, výstava aj.)
reprezentace města = počiny mimo území města (vítězství na soutěžích, významné vystoupení v tuzemsku i zahraničí, ocenění jednotlivce či instituce aj.)
dvorana slávy = ocenění za mimořádné zásluhy v kulturní či umělecké oblasti.

Nastavení cookies