10.02.2015
Jan Král

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ve městě Liberci

Počátek účinnosti: 1. března 2015

 

Nastavení cookies