19.12.2011
Main Administrator

Číslo: 9/2011, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění OZV SML č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Počátek účinnosti: 19.12.2011

 

 

č. 9/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 
      kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec   č. 1/2010,       o stanovení veřejně přístupných míst, na  kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 15. 12. 2011 vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o  loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

(1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o  stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje (dále jen „obecně závazná vyhláška č. 1/2010“), se mění takto:

1. V obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 se vypouští dosavadní „Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o  stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje“.

 

2. V obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 se doplňuje nová „Příloha k obecně závazné vyhlášce
č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých
lze provozovat výherní hrací přístroje“, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

 

 

(2) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 zůstávají beze změn.

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška, z důvodu ochrany před negativními vlivy, vyplývajícími z hraní na výherních hracích přístrojích, nabývá účinnosti dnem 19. prosince 2011.

 

 

 

 

 Bc. Jiří Šolc, v. r.

Bc. Martina Rosenbergová, v. r.

náměstek primátorky

primátorka města

 

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 Statutárního města Liberec,

o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

 

Poř.č.

Ulice

č.p.

č.o.

Část města

 1.  

1. máje

66

24a

Liberec III-Jeřáb

 1.  

1. máje

96

49

Liberec III-Jeřáb

 1.  

1. máje

147

20

Liberec III-Jeřáb

 1.  

1. máje

363

37

Liberec III-Jeřáb

 1.  

1. máje

59

5

Liberec III-Jeřáb

 1.  

1. máje

535

50

Liberec III-Jeřáb

 1.  

1. máje

878

22a

Liberec III-Jeřáb

 1.  

5. května

171

13

Liberec I-Staré Město

 1.  

5. května

39

30

Liberec I-Staré Město

 1.  

5. května

171

16

Liberec I-Staré Město

 1.  

5. května

327

29

Liberec I-Staré Město

 1.  

5. května

175

7

Liberec I-Staré Město

 

nám. Dr. E. Beneše

176

31

 

 1.  

5. května

376

39

Liberec I-Staré Město

 1.  

8. března

12

3

Liberec V-Kristiánov

 1.  

28. října

78

32

Liberec VII-Horní Růžodol

 1.  

Americká

409

 

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Americká

662

70

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Americká

708

43

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Blažkova

1

 

Liberec IV-Perštýn

 1.  

Blažkova

654

1

Liberec IV-Perštýn

 1.  

Sametová

844

23

Liberec VI-Rochlice

 1.  

Budyšínská

1400

1

Liberec I-Staré Město

 1.  

Česká

504

 

Liberec XIV-Ruprechtice

 1.  

České mládeže

456

 

Liberec XXIII-Doubí

 1.  

Dělnická

194

23

Liberec VI-Rochlice

 1.  

Dělnická

196

20

Liberec VI-Rochlice

 1.  

Dlouhomostecká

705

 

Liberec XXX-Vratislavice

 1.  

Dobiášova

1583

29

Liberec VI-Rochlice

 1.  

Dopravní

736

 

Liberec XXX-Vratislavice

 1.  

Doubská

302

71

Liberec VI-Rochlice

 1.  

Doubská

998

 

Liberec VI-Rochlice

 1.  

Doubská

997

 

Liberec VI-Rochlice

 1.  

Dvorská

459

26a

Liberec V-Kristiánov

 1.  

Felberova

15

13

Liberec IV-Perštýn

 1.  

Františkovská

382

31

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Františkovská

715

4

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Fugnerova

667

 

Liberec IV-Perštýn

 1.  

Gagarinova

1167

59

Liberec VI-Rochlice

 1.  

Generála Svobody

85

33

Liberec XIII-Nové Pavlovice

 1.  

Hanychovská

552

14

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Hanychovská

596

22

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Hanychovská

496

27

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Hejnická

91

 

Liberec XXXII-Radčice

 1.  

Herrmannova

334

3

Liberec I-Staré Město

 1.  

Hodkovická

7

52

Liberec VI-Rochlice

 1.  

Hodkovická

21

6

Liberec VI-Rochlice

 1.  

Hodkovická

163

3

Liberec VI-Rochlice

 1.  

Hodkovická

305

18

Liberec VI-Rochlice

 1.  

Hodkovická

323

7

Liberec VI-Rochlice

 1.  

Horská

1306

 

Liberec I-Staré Město

 1.  

Hrdinů

140

2

Liberec  XII-Staré Pavlovice

 1.  

Hrdinů

175

3

Liberec  XII-Staré Pavlovice

 1.  

Hroznová

781

2

Liberec XIV-Ruprechtice

 1.  

Husova

24

7

Liberec I-Staré Město

 1.  

Chodská

855

7

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Chrastavská

313

1

Liberec II-Nové Město

 1.  

Ječná

358

6

Liberec XV-Starý Harcov

 1.  

Jeronýmova

570

22

Liberec VII-Horní Růžodol

 1.  

Jeronýmova

154

45

Liberec VII-Horní Růžodol

 1.  

Ještědská

44

20

Liberec VII-Horní Růžodol

 1.  

Ještědská

105

82

Liberec VIII-Dolní Hanychov

 1.  

Ještědská

185

84

Liberec VIII-Dolní Hanychov

 1.  

Ještědská

374

21

Liberec VII-Horní Růžodol

 1.  

Ještědská

469

65

Liberec VIII-Dolní Hanychov

 1.  

Ještědská

535

63

Liberec VII-Horní Růžodol

 1.  

Ještědská

555

22

Liberec VII-Horní Růžodol

 1.  

Ježkova

955

 

Liberec VI-Rochlice

 1.  

Jizerská

192

2

Liberec XV-Starý Harcov

 1.  

Kateřinská

101

 

Liberec XVII-Kateřinky

 1.  

Kociánova

183

2

Liberec VI-Rochlice

 1.  

Kostelní

166-7

 

Liberec II-Nové Město

 1.  

Legií

48

6

Liberec XII-Staré Pavlovice

 1.  

Letná

566

29

Liberec XII-Staré Pavlovice

 1.  

Letná

610

32

Liberec XII-Staré Pavlovice

 1.  

Londýnská

25

53

Liberec XI-Růžodol I

 1.  

Londýnská

80

25

Liberec XI-Růžodol I

 1.  

Londýnská

560

43

Liberec XI-Růžodol I

 1.  

Mařanova

387

 

Liberec XXIII-Doubí

 1.  

Moskevská

27

14

Liberec IV-Perštýn

 1.  

Moskevská

52

24

Liberec IV-Perštýn

 1.  

Moskevská

640

55

Liberec IV-Perštýn

 1.  

Na Ladech

194

29

Liberec II-Nové Město

 1.  

Na Rybníčku

58

4

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Na Rybníčku

780

2a

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Na Svahu

33

15

Liberec I-Staré Město

 1.  

Na Svahu

176

1

Liberec I-Staré Město

 1.  

Na Výběžku

89

 

Liberec XV-Starý Harcov

 1.  

Nákladní

865

 

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Nákladní

344

2

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Nákladní

476

3

Liberec III-Jeřáb

 1.  

nám. Dr. E. Beneše

1

9

Liberec III-Jeřáb

 1.  

nám. Nerudovo

88

5

Liberec I-Staré Město

 1.  

nám. Poštovní

161

8

Liberec VI-Rochlice

 1.  

nám. Poštovní

188

1

Liberec VI-Rochlice

 1.  

nám. Sokolovské

258

20

Liberec I-Staré Město

 1.  

nám. Sokolovské

306

7

Liberec II-Nové Město

 1.  

nám. Sokolovské

312

1

Liberec II-Nové Město

 1.  

nám. Sokolovské

545

10

Liberec II-Nové Město

 1.  

nám. Tržní

834

9

Liberec I-Staré Město

 1.  

nám. Tržní

860

13

Liberec I-Staré Město

 1.  

nám. Tržní

909

4

Liberec I-Staré Město

 1.  

Nitranská

415

1

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Olbrachtova

618

37

Liberec XV-Starý Harcov

 1.  

Ostašovská

335

4

Liberec XI-Růžodol I

 1.  

Pražská

10

11

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Pražská

11

13

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Pražská

21

35

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Pražská

22

37

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Pražská

135

10

Liberec II-Nové Město

 1.  

Pražská

385

17

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Puškinova

49

 

Liberec XXIV-Pilínkov

 1.  

Revoluční

123

17

Liberec IV-Perštýn

 1.  

Roháčova

122

22

Liberec XIV-Ruprechtice

 1.  

Rumunská

192

10

Liberec IV-Perštýn

 1.  

Rumunská

47

16

Liberec IV-Perštýn

 1.  

Rumunská

655

9

Liberec IV-Perštýn

 1.  

Ruprechtická

745

109

Liberec XIV-Ruprechtice

 1.  

Růžodolská

216

1

Liberec XI-Růžodol I

 1.  

Slovanská

46

 

Liberec XXV-Vesec

 1.  

Sokolská

168

2

Liberec I-Staré Město

 1.  

Sokolská

390

22

Liberec I-Staré Město

 1.  

Staškova

297

13

Liberec XIV-Ruprechtice

 1.  

stavba parc.č.

1407

17a

Liberec I-Staré Město

 

5395/16 a 5407/20

 

 

Na Hradbách

 1.  

Široká

26

1

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Šlikova

108

24

Liberec VII-Horní Růžodol

 1.  

Švermova

91

3

Liberec X-Františkov

 1.  

Švermova

128

31

Liberec X-Františkov

 1.  

Švermova

352

24

Liberec X-Františkov

 1.  

Tanvaldská

30

 

Liberec XXX-Vratislavice

 1.  

Tanvaldská

40

 

Liberec XXX-Vratislavice

 1.  

Tanvaldská

41

 

Liberec XXX-Vratislavice

 1.  

Tanvaldská

287

 

Liberec XXX-Vratislavice

 1.  

Tanvaldská

305

 

Liberec XXX-Vratislavice

 1.  

U Nisy

713

8

Liberec III-Jeřáb

 1.  

Větrná

281

14

Liberec I-Staré Město

 1.  

Vojanova

341

40

Liberec X-Františkov

 1.  

Volgogradská

129

37

Liberec IX-Janův Důl

 1.  

Vratislavická

1121

 

Liberec VI-Rochlice

 1.  

Vrchlického

338

3

Liberec XIII-Nové Pavlovice

 1.  

Vrchlického

802

46

Liberec XIV-Ruprechtice

 1.  

Výletní

148

 

Liberec XXXII-Radčice

 1.  

Za Humny

442

 

Liberec XXIII-Doubí

 1.  

Zákopnická

350

12

Liberec XIV-Ruprechtice

 1.  

Železná

248

10

Liberec I-Staré Město

 1.  

Železná

253

20

Liberec I-Staré Město

 1.  

Žitná

136

 

Liberec VI-Rochlice

 

Příloha k OZV č. 1/2010 SML:

Příloha k VHL9 místa VHP.pdf
 

Nastavení cookies