16.07.2010
Main Administrator

Číslo: 4/2010, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výh. hrací příst.

Počátek účinnosti: 16.7.2010

 

č. 4/2010

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 
      kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje


Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 24. 6. 2010 vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a  jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

 

(1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o  stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje (dále jen „obecně závazná vyhláška
č. 1/2010“) se mění takto:

1. V obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 se vypouští dosavadní „Příloha k obecně závazné vyhlášce
č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých
lze provozovat výherní hrací přístroje“.

 

2. V obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 se doplňuje nová „Příloha k obecně závazné vyhlášce
č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých
lze provozovat výherní hrací přístroje“, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

 

 

(2)  Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 zůstávají beze změn.

 

 

Čl. 2

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. července 2010.

 

 

 

Ing. František Hruša  v. r.

Ing. Jiří Kittner  v. r.

náměstek primátora města Liberce

primátor města Liberce

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o  stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje:
Poř.č. Ulice č.p. č.o. Část města
1. 1. máje 66 24a Liberec III-Jeřáb
2. 1. máje 96 49 Liberec III-Jeřáb
3. 1. máje 147 20 Liberec III-Jeřáb
4. 5. května 171 13 Liberec I-Staré Město
5. 5. května 327 29 Liberec I-Staré Město
6. 5. května 39 30 Liberec I-Staré Město
7. 8. března 12 3 Liberec V-Kristiánov
8. Americká 662 70 Liberec III-Jeřáb
9. Americká 708 43 Liberec III-Jeřáb
10. Blažkova 654 1 Liberec IV-Perštýn
11. Broumovská 843 11 Liberec VI-Rochlice
12. Budyšínská 1400   Liberec I-Staré Město
13. Česká 504   Liberec XIV-Ruprechtice
14. České mládeže 456   Liberec XXIII-Doubí
15. Dělnická 194 23 Liberec VI-Rochlice
16. Dělnická 196 20 Liberec VI-Rochlice
17. Dlouhomostecká 705   Liberec XXX-Vratislavice
18. Dobiášova 1583 29 Liberec VI-Rochlice
19. Dopravní 736   Liberec XXX-Vratislavice
20. Doubská 997   Liberec VI-Rochlice
21. Dvorská 459 26a Liberec V-Kristiánov
22. Felberova 15 13 Liberec IV-Perštýn
23. Františkovská 382 31 Liberec III-Jeřáb
24. Františkovská 715 4 Liberec III-Jeřáb
25. Gagarinova 1167 59 Liberec VI-Rochlice
26. Generála Svobody 85 33 Liberec XIII-Nové Pavlovice
27. Hanychovská 401 13 Liberec III-Jeřáb
28. Hanychovská 413 16 Liberec III-Jeřáb
29. Hanychovská 552 14 Liberec III-Jeřáb
30. Hejnická 91   Liberec XXXII-Radčice
31. Herrmannova 334 3 Liberec I-Staré Město
32. Hodkovická 21 6 Liberec VI-Rochlice
33. Hodkovická 163 3 Liberec VI-Rochlice
34. Hodkovická 305 18 Liberec VI-Rochlice
35. Hodkovická 323 7 Liberec VI-Rochlice
36. Horská 1306   Liberec I-Staré Město
37. Hrdinů 175 3 Liberec  XII-Staré Pavlovice
38. Hroznová 781 2 Liberec XIV-Ruprechtice
39. Husova 24 7 Liberec I-Staré Město
40. Chodská 855 7 Liberec III-Jeřáb
41. Chrastavská 313 1 Liberec II-Nové Město
42. Ječná 358 6 Liberec XV-Starý Harcov
43. Jeronýmova 154 45 Liberec VII-Horní Růžodol
44. Ještědská 44 20 Liberec VII-Horní Růžodol
45. Ještědská 105 82 Liberec VIII-Dolní Hanychov
46. Ještědská 185 84 Liberec VIII-Dolní Hanychov
47. Ještědská 374 21 Liberec VII-Horní Růžodol
48. Ještědská 469 65 Liberec VIII-Dolní Hanychov
49. Ještědská 535 63 Liberec VII-Horní Růžodol
50. Ještědská 636 61 Liberec VII-Horní Růžodol
51. Ježkova 955   Liberec VI-Rochlice
52. Jizerská 192 2 Liberec XV-Starý Harcov
53. Kateřinská 101   Liberec XVII-Kateřinky
54. Kostelní 166-7   Liberec II-Nové Město
55. Legií 48 6 Liberec XII-Staré Pavlovice
56. Letná 566 29 Liberec XII-Staré Pavlovice
57. Letná 610 32 Liberec XII-Staré Pavlovice
58. Londýnská 25 53 Liberec XI-Růžodol I
59. Londýnská 108 3 Liberec XI-Růžodol I
60. Londýnská 560 43 Liberec XI-Růžodol I
61. Mařanova 387   Liberec XXIII-Doubí
62. Moskevská 52 24 Liberec IV-Perštýn
63. Moskevská 640 55 Liberec IV-Perštýn
64. Na Ladech 194 29 Liberec II-Nové Město
65. Na Rybníčku 58 4 Liberec III-Jeřáb
66. Na Rybníčku 780 2a Liberec III-Jeřáb
67. Na Výběžku 89   Liberec XV-Starý Harcov
68. Nádraží 425 10 Liberec III-Jeřáb
69. Nákladní 344 2 Liberec III-Jeřáb
70. Nákladní 476 3 Liberec III-Jeřáb
71. nám. Dr. E. Beneše 1 9 Liberec III-Jeřáb
72. nám. Malé 295 7 Liberec II-Nové Město
73. nám. Nerudovo 88 5 Liberec I-Staré Město
74. nám. Nerudovo 108 1 Liberec I-Staré Město
75. nám. Poštovní 188 1 Liberec VI-Rochlice
76. nám. Sokolovské 258 20 Liberec I-Staré Město
77. nám. Sokolovské 306 7 Liberec II-Nové Město
78. nám. Sokolovské 312 1 Liberec II-Nové Město
79. nám. Sokolovské 545 10 Liberec II-Nové Město
80. nám. Tržní 757 13 Liberec I-Staré Město
81. nám. Tržní 834 9 Liberec I-Staré Město
82. nám. Tržní 909 4 Liberec I-Staré Město
83. Olbrachtova 618 37 Liberec XV-Starý Harcov
84. Ostašovská 335 4 Liberec XI-Růžodol I
85. Palachova 1404 2 Liberec I-Staré Město
86. Papírová 123 12 Liberec II-Nové Město
87. Pražská 11 13 Liberec III-Jeřáb
88. Pražská 22 37 Liberec III-Jeřáb
89. Pražská 135 10 Liberec II-Nové Město
90. Pražská  143 26 Liberec II-Nové Město
91. Puškinova 49   Liberec XXIV-Pilínkov
92. Revoluční 123 17 Liberec IV-Perštýn
93. Rumunská 192 10 Liberec IV-Perštýn
94. Ruprechtická 745 109 Liberec XIV-Ruprechtice
95. Růžodolská 216 1 Liberec XI-Růžodol I
96. Slavíčkova 517 3 Liberec III-Jeřáb
97. Slovanská 46   Liberec XXV-Vesec
98. Slovanská 370   Liberec XXV-Vesec
99. Sokolská 168 2 Liberec I-Staré Město
100. Sokolská 390 22 Liberec I-Staré Město
101. Staškova 297 13 Liberec XIV-Ruprechtice
102. stavba parc.č.      Liberec I-Staré Město
5395/16 a 5407/20      
103. Široká 26 1 Liberec III-Jeřáb
104. Šlikova 108 24 Liberec VII-Horní Růžodol
105. Šlikova 132 23 Liberec VII-Horní Růžodol
106. Švermova 91 3 Liberec X-Františkov
107. Švermova 128 31 Liberec X-Františkov
108. Švermova 352 24 Liberec X-Františkov
109. Tanvaldská 40   Liberec XXX-Vratislavice
110. Tanvaldská 41   Liberec XXX-Vratislavice
111. Tanvaldská 287   Liberec XXX-Vratislavice
112. Tanvaldská 305   Liberec XXX-Vratislavice
113. U Nisy 713 8 Liberec III-Jeřáb
114. Vesecká 214   Liberec XXV-Vesec
115. Větrná 281 14 Liberec I-Staré Město
116. Vojanova 341 40 Liberec X-Františkov
117. Volgogradská 129 37 Liberec IX-Janův Důl
118. Vrchlického 338 3 Liberec XIII-Nové Pavlovice
119. Vrchlického 802 46 Liberec XIV-Ruprechtice
120. Výletní 148   Liberec XXXII-Radčice
121. Za Humny 442   Liberec XXIII-Doubí
122. Zákopnická 350 12 Liberec XIV-Ruprechtice
123. Železná 248 10 Liberec I-Staré Město
124. Žitná 136   Liberec VI-Rochlice
125. 1. máje 59 5 Liberec III-Jeřáb
126. 5. května 175 7 Liberec I-Staré Město
nám. Dr. E. Beneše 176 31  
127. Moskevská 27 14 Liberec IV-Perštýn
128. Nitranská 415 1 Liberec III-Jeřáb
129. Rumunská  655 9 Liberec IV-Perštýn

 

Nastavení cookies