11.01.2010
Main Administrator

Číslo: 2009/07, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci

Počátek účinnosti: 11.1.2010

 

   č.  7/2009

obecně závazná vyhláška statutárního města liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci

 

 

Zastupitelstvo  města Liberec se usneslo dne 17. 12. 2009  vydat  na základě § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10, písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1

Školské obvody spádových základních škol  v Liberci tvoří následující části města a ulice :

 

 

Školský obvod 1

ZŠ Oblačná 101 /15

Liberec V- Kristiánov- část

 

8. března, Boženy Němcové, Felberova, Gutenbergova, Humpolecká, Hvězdná, Jablonecká (č.p. 19, 9, 495, 7, 648, 647, 283, 294, 88, 91,  8, 11, 42, 46, 47, 17, 1270, 1343, 1344),  Jezdecká,  Komenského, Kominická, Lípová, Mlýnská, Moskevská,  Na Bídě,  náměstí Českých bratří,  náměstí Zámecké,  Palachova,  Oblačná,  Rumunská,  Sadová,  Skalní,  Tyršova,  U Tiskárny,  V Brusičské dolině,  Zámečnická,  Zengrova

 

Školský obvod 2

ZŠ ul. 5. května 64/49

Liberec I - Staré Město – část

Liberec V– Kristiánov- část

 

Baarova (č.p. 386, 509, 429, 518, 1158, 1138, 386, 526, 429), Bažantí, Bernardova,  Budyšínská, Durychova, Frýdlantská, Herrmannova,  Holého, Husova (č.p. 348, 347, 427, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 357, 444, 447, 480, 19), Jaselská, Jestřábí, Kavčí, Klostermannova ( č.p. 766, 638, 511, 1352, 466, 558, 458, 450, 434, 883), Kristiánova, 5. května, Květinová, Lázeňská, Liliová, Mariánská, Masarykova (č.p. 439, 457, 458, 450, 451, 522, 1192), Na Kopečku, Na Okruhu, náměstí Dr. E. Beneše, náměstí Nerudovo, náměstí Šaldovo, náměstí Tržní, náměstí Štefánikovo, Ostřížová, Pálkova, Pastýřská, Pavlovická, Rokycanova, Rumjancevova, Ruská, Řeznická,  Sokolská,Svojsíkova, Šamánkova, Terronská, Tkalcovská, U Náspu, U Novostavby, U Obchodní komory, Vavřincův vrch, Voroněžská,  V Úvoze, Vzdušná, Zadní

 

Školský obvod 3

ZŠ Lesní 575/12

Liberec I -  Staré Město - část

Liberec XIV– Ruprechtice - část

 

Bachmačská, Božích bojovníků, Dělostřelecká, Dvořákova, Elišky Krásnohorské, Fibichova (č.p. 929, 1155, 549, 1283, 1284, 1190), Generála Píky, Gorkého, Horova, Horská (č.p. 874, 1306, 789, 562, 333, 563, 334, 564, 335, 565, 201, 566, 598, 567, 605, 599, 606, 568, 571, 572, 573, 680, 676, 677, 166, 293, 286, 278, 332, 285), Chebská, Janáčkova, Javorová, Jihlavská, Jiskrova, Lesní, Letců, Lidové sady, Masarykova (č.p. 542, 459, 454, 625, 741, 801, 697, 448, 455, 449, 508, 615, 519, 614, 621, 628), Mozartova, Na Návrší, Na Palouku, náměstí Sukovo, náměstí Žižkovo, Přemyslova, Purkyňova, Riegrova, Slovanské údolí, Sovova, Srnčí, Stroupežnického, Škroupova, Tichá, Údolní, U Zoologické zahrady, Vnislavova, Zborovská

 

 

 

Školský obvod 4

ZŠ Husova 142/44

 

Liberec 1 – Staré Město – část

Liberec 5 – Kristiánov – část

 

Arbesova, Baarova (č.p. 512, 763, 529, 1318, 729, 770, 677), Bendlova, Blahoslavova, Boční, Březová alej, Čížkova,  Fibichova ( č.p. 1339, 1189, 1164, 1150, 1173), Fučíkova, Hálkova, Heydukova, Husova (č.p. 186, 356, 991, 976, 725, 678, 690, 641, 753, 762, 1354, 742, 939, 1126, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1119, 1120, 252, 253, 254, 255, 256, 200, 205, 165, 291, 309, 1291,1290, 1287, 315, 185, 209, 184, 203, 245, 244, 1117, 1097, 1121, 463, 211, 263, 264, 458, 459, 913, 986, 1076, 1174), Chelčického, Josefinino údolí, Klášterní, Klostermannova (č.p. 711, 694, 714, 663). Nastoupilova, Ondříčkova, Pod Klášterem, Studentská, Svobody (č.p. 166, 167, 279, 181, 282, 250), Třebízského, U Přehrady, Veleslavínova, Vítězná (č.p. 734, 768, 800, 715, 810, 743), Vrbova,  Zvolenská

 

 

Školský obvod 5

ZŠ U Soudu 369/8

Liberec II - Nové Město

Liberec I – Staré město- část

 

Brněnská, Dobrovského, Dožínková, Heliova, Hokešova, Chrastavská, Jagellonská, Jungmannova, Londýnská (od řeky Nisy po Ostašovskou), Luční, náměstí Malé, Na Ladech, Norská (od Londýnské po Zahradní), Opatovská, Pelhřimovská, Perlová, Příkrá, Puchmajerova, Rybářská, Sládkova, Slunečná, Sokolská (č.p. 517, 518), Studničná, Šafaříkova, Štursova,  Truhlářská, U Jeslí, U Mlékárny, U Soudu, U Věže, Valdštejnská, Venušina, Včelařská, Wintrova, Zahradní, Zeyerova, Zhořelecká – část, Železniční, Žitavská (od Jungmanovy po Ostašovskou)

 

Školský obvod 6

ZŠ Barvířská 38/6

Liberec III - Jeřáb – část

Liberec XI – Růžodol I. část a

 

Anenská, Barvířská, Bednářská, Blažkova, Čechova, Děvínská,  Dr. Milady Horákové (čp. 144, 339, 340, 49, 47, 160, 447, 179, 127, 44, 128, 144, 148, 119, 34, 146, 215, 37, 253, 103, 38, 117, 534, 10, 69, 112, 115, 135, 198, 412, 415, 227, 388, 580, 333, 417, 413, 153, 338, 510, 379, 423, 361, 513, 242, 260, 381, 277, 367, 226, 382, 305, 514, 520, 425, 160, 391), Drážní stezka, Fialková,  Fügnerova, Františkovská, Hraniční, Hrazená, Hrnčířská, Chrudimská, Jánská, Kladenská, Klicperova, Kostelní, Košická,  Krátká, Krátký vršek, Křepelčí, Lazebnický vrch, Lucemburská, 1. máje, Malá nákladní, Matoušova, Metelkova, Měsíčná, Mistrovský vrch, Mrštíkova, Myslivecká, Na Bělidle, Na Humnech, Na Perštýně, Na Pláni, Na Poříčí, Na Příkopě, Na Rejdišti, Na Rybníčku, Na Schůdkách, Na Svahu, Na Zápraží, Nitranská, Okružní, Oldřichova, Olšová cesta, Orlí, Papírová, Písková, Poutnická, Proboštská, Pražská, Rajská, Rámový vršek, Revoluční, Resslova, Růžová, Slavíčkova, Skřivánčí kámen, náměstí Sokolovské, náměstí Soukenné, Stinná, Široká, Švédská, Šlikova,   Tatranská, Tovaryšský vrch, U Besedy,  U Jezu, U Nisy, U Opatrovny, U Sirotčince, U Stoky, U Křížového kostela, U Lomu, U Valchy, U Vody, U Zbrojnice, Vaňurova,  V Háji, Vrabčí, Větrná, Železná, Žitavská (od Nákladní po Jungmanovu), Žulová

 

Školský obvod 7

ZŠ Dobiášova 851/5

Liberec VI - Rochlice - část

Azurová, Blankytná,  Burianova, Boleslavova, Červeného, Dělnická, Dobiášova (objekty v k. ú. Rochlice), Duhová, Dukelská, Gymnastů, Halasova, Haškova, Horní Kopečná, Hlohová, Ježkova, Krejčího, Majakovského, Maršíkova, Melantrichova, Modrá (objekty v k. ú. Rochlice), Na Jezírku, Na Žižkově, Nádvorní, Nádražní, náměstí Poštovní,  Pastelová, Pazderkova, Pionýrů, Rubínová,  Rybničná, Seifertova, Seniorů (objekty v k. ú. Rochlice), Stará Rochlická ,U Potůčku, Vratislavická (objekty v KÚ Rochlice),  Zelené údolí (objekty v  k. ú. Rochlice), Žitná

Školský obvod 8

ZŠ U Školy 222/6

Liberec VII - Horní Růžodol - část

 

Cechovní, Dalimilova, Doubská (č.p. 339, 356, 114, 169, 252, 255, 264, 4, 3), Družstevní, Hanychovská (č.p. 622, 743, 509, 454, 328, 463, 539, 557, 401, 552, 400, 413, 781, 610, 402, 758,  447, 565, 419, 483, 596, 602, 482, 481, 416, 550, 548, 394, 549, 540, 575, 541, 553, 564, 832, 559) Herbenova, Holečkova, Jetelová, Jeronýmova, Ještědská (č.p. 191, 253, 480 - 483, 58, 374, 44, 360, 316, 45, 57, 387, 55, 52, 123, 124, 120, 422, 126, 125, 156, 51, 50, 515 -517, 535, 536, 46, 428), Jilmová, Karolíny Světlé, Kaprova, Klatovská, Klempířská, Krkonošská, Krokova, Křižíkova Kobrova, Kralická, Langrova, Lounská, Máchova, Mostecká, Nákladní (č.p. 432, 431, 423, 422, 800, 799, 798, 834, 833, 835), Na Louce, Opočenská, Osadní, Ostružní, Pačesova, Palackého, Palmová, Příční, Rovná, Řezbářská, 28. října, Slepá, Šeříková Šumavská, U Křížku, U Stadionu, Topolová, U Školy, Úzká, U Pekáren, U Plovárny, U Zlatého potoka, Vajsova, Votočkova, Volgogradská (od Ještědské ke Kubelíkové), V Údolí

 

Školský obvod 9

ZŠ Jabloňová 564/43

Liberec XII - Staré Pavlovice,  XXXI-Krásná Studánka,

Liberec XXXII -Radčice – část,  Liberec XI – RůžodoI – část

 

Akátová, Albrechtická, Balbínova, Bosenská, Cyrila a Metoděje, Domky, Česká tvrz, Dětřichovská, Dykova, Generála Svobody (č.p. 140, 144, 137, 172, 182 , 93, 165, 150, 79, 75, 24, 25, 161, 21),Habartická, Harantova, Hejnická, Hrdinů, Chatová, Jabloňová, Jahodová, Jarní, Jasmínová, Jiříkova, Jánošíkova, Jílovská, Kateřinská, K Bauhasu, Koroptví, Letná, Libušina, Lidická, Malátova, Malinová, Meruňková, Mírová, Nákupní, Na Mlýnku, Na Růžku, Norská (od Norské po Selskou), Obchodní, Oblouková, Ostašovská (č.p.132, 199, 522, 380, 379, 536, 471, 465, 423, 73, 461, 352, 314, 303, 521), Partyzánská, Plužní, Poděbradská, Podzimní, Polní, Přímá, Pulpánova, Raspenavská, Rolnická, Růžodolská, Rybízová, Selská, Senovážná, Sousedská, Spojka, Srbská, Stavební, Stračí, Suldovského, Svárovská, Šimáčkova, Šípková, Švestková, Uhlířská, Úvozní, U Hřbitova, U Kovárny, U Mlékárny, U Trati, Vlaštovčí, V Zátočině, Zelná, Ztracená

Školský obvod 10

ZŠ Sokolovská 328/19

Liberec I - Staré Město - část,  Liberec XIII

Nové Pavlovice - část,  Liberec XIV- Ruprechtice - část

 

Budovcova,  Divišova,  Emy Destinové,  Hronovská,  Jižní,  Konopná,  Kosmova,  Kozinova, Krajinská,  Kryštofova,  Křížkovského,  Květnové revoluce,  Lužická,  Na Hradbách,  Pšeničná, Raisova,  Ruprechtická,  Rychtářská,  Sokolovská,  Světlá,  Generála Svobody (č.p. 56,  129,  108, 54, 90, 53, 89, 312, 88, 241, 144, 141, 87, 49, 185, 219, 86, 44, 252, 93, 84, 45, 209, 257, 217, 250, 218, 85, 172, 139, 239, 206, 167, 166, 83, 112, 222, 246),  Školní vršek,  Třešňová,  Vrchlického (č.p.338, 185, 135, 315, 314, 316, 318, 317, 50, 236, 169, 249, 238, 297, 72, 190, 191, 266, 256), Zákopnická,  Zhořelecká – část

 

ZŠ Sokolovská 328/19 – odloučené pracoviště nám. Míru 212/2

Liberec XIV- Ruprechtice - část,  Liberec XXXII - Radčice - část, 

Liberec XVII - Kateřinky,  Liberec XXI – Rudolfov

 

Baltská, Blanická, Botanická, Buková, Břehová, Divoká, Dračí, Havraní, Holubí, Horská-zbytek (1.část u obvodu 3), Horymírova, Hostivítova, Hrabalova, Hroznová, Ječmínkova, Jelení, Jedlová, Jeseniova, Kateřinská - část, K Černé Nise, K Fojtce, Ke Kapličce, Ke Koupališti, Ke Sluji, Kmochova, Kolmá, Kopeckého, Kotkova, Kovařovicova, Krakonošova, Krameriova, Kropáčkova, Kruhová, Křesomyslova, Ladova, Markova, Michelský vrch, Modřínová, Mojmírova, Mošnova, náměstí Míru, Na Floře, Na Kopci, Na Valech, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nad Koupalištěm, Nad Pianovkou, Nad Slují, Neklanova, Nezamyslova, Ostravská, Pod Dračím kamenem, Polední, Pomezní, Primátorská, Příkrý vrch, Přírodní, Radčická, Roháčova Ruprechtická (č.p.744, 745, 746, 747, 748, 749, 254, 275, 199, 214, 471, 244, 3, 258, 303, 401, 208, 7, 232, 63, 294, 190, 9, 5, 12, 485, 313, 259, 16, 480, 72, 218, 243, 19, 261, 463, 681, 24), Rudolfovská, Senná, Skutečská, Smrková, Staškova, Strážní, Strmá, Suchá, Tomanova, Tovačovského, Turistická, Trpaslíčí, U Hájovny, U Hřiště, U Lesního divadla, U Obrázku, U Pramenů, U Slunečních lázní, U Trianglu, Věkova, Vrchlického (č.p. 490 ,122,467,247,675,274,328,346, 326, 682, 388, 517, 785, 895, 891, 560, 367, 366, 537), V Rokli, V Tůni, Vodňanská, Výletní, Zlatá

 

Školský obvod 11

ZŠ Vrchlického 262/17

 

Liberec XII - St. Pavlovice - část,  Liberec XIII - Nové Pavlovice - část

 

Andělská cesta, Berounská, Bezová, Borový vrch, Brdská, Břetislavova, Bukovského, Cordova, Cvičná, Čapka-Choda, Hlávkova, Jiráskova, Josefovská, Kádnerova, Kaštanová, Legií, Lipanská, Na Cvičišti, Na Pískovně - část, Plzeňská, Průhon, Pštrosí, Severní, Schillerova, Slunná, Sobotecká, Smetanova, Generála Svobody (č.p. 80, 86, 453, 202, 253, 235,  453),  Vrchlického (č.p. 728, 727, 726, 816, 723, 724, 362, 514, 701, 399, 390, 534, 540), Zádušní

 

Školský obvod 12

ZŠ Broumovská 847/7

Liberec VI - Rochlice - část

 

Andělčina,  Broumovská,  Energetiků, Gollova, Hašlerova, Havlíčkova, Hedvábná, Hradební, Hřbitovní, Jablonecká (č.p. 586, 587, 498, 484, 499, 506, 511, 510, 191, 508, 504, 124), Kašmírová, Kollárova, Mikulášská,  Na Kačírku, náměstí Pod Branou, náměstí Příbramské, Na Zátoči, Nad Teplárnou, Plátenická,  Pod Sadem míru,  Ptačí, Sametová, Soukenická, Svatoplukova,  U Černého dolu, U Domoviny,  U Jánského kamene, U Krematoria, U Monstrance,  Vlnařská,  Ševčíkova, Tylova, U Močálu, část Zelené údolí

 

Školský obvod 13

ZŠ J. Švermy 114/38

Liberec X - Františkov,  Liberec III - Jeřáb – část, Liberec IX – Janův Důl, Liberec XVIII – Karlinky část

 

Americká, Anglická, Arne Nováka, Beskydská, Čerchovská, Domažlická, Dolenka, Hanychovská (č.p. 45, 92, 90, 169, 123), Hraničářská, Husitská, Chodská, Jáchymovská, Jugoslávská, Klášterského, Krkonošská, Krušnohorská,  Letní, Mánesova, Mydlářská, Na Františku, Na Bojišti, Na Nábřeží, Nová, Preslova, Řídkého, Stromovka, Těšínská, Tovární, Uralská, Vilová, Vltavská,  Vojanova (č.p. 357,128, 32, 176, 114, 27, 31, 254, 171, 193, 259, 24, 188, 179, 112, 170, 21, 131, 107, 344, 20, 196, 121, 18, 17124, 268, 650, 50, 158, 13, 192, 85,  81, 100, 127, 125, 70, 34, 79, 160, 118), U Mlýna, Švermova (č.p. 44, 91, 93, 113, 88, 41, 111, 103, 144, 39, 62, 38, 97, 352, 355, 115, 356), Sázavská, Slovenská, Sušická, V Zahradách, Vysoká, Zlínská

Školský  obvod 14

ZŠ Na Výběžku 118

 

Liberec XV- Starý Harcov,  Liberec XVI - Nový Harcov

 

Alšova, Bedřichovská, Brožíkova, Březinova (od Čapkové k Cidlinské), Březový vrch, Cidlinská, Dětřichova, Dubový vrch, Do Vrchu, Habrová, Hájenská, Hubertova, Jizerská, Kadlická, Klihová stezka, Křemenný vrch, 17. listopadu, Lukášovská, Lyžařská, Malý cíp, Na Bohdalci, Na Čekané, Na Hrázi, Nad Kadlickou, Nad Kolejemi, Na Skřivanech, Na Výběžku, Na Zhořelci, Na Zvonku, Otakarova, Osikova, Pekárkova, Pod Jizerkou, Revírní, Rýnovická, Slezská, Sluneční stráň, Smolný vrch, Sněžná, Sosnová, Stodolní, Svobody, Švabinského, U Vleku, V Horách, Ve Slatinách, Vrázova, Vřesová, Wolkerova.

Školský  obvod 15

ZŠ Aloisina výšina 642

Liberec XV- Starý Harcov- část,  Liberec XXIX – Kunratice

Liberec V – Kristiánov - část

 

Aloisina výšina, Azalkova, Březinova, Čapkova, Dvorská, Franklinova, Frimlova, Hrabětická, Hrubínova, Jablonecká (č.p. 124, 169), Janovská, Jasná, Ječná,  Kosmonautů, Králův Háj, Kubánská, Kunratická, Lomená, Lučanská, Milošova, Mšenská, Na Nivách, Na Výšinách, Nezvalova, Novorudská, Olbrachtova, Slovenského národního povstání, Sněhurčina, Stavbařů, Šafránová, Školní, Temná, V Břízkách, Vlčí vrch, Vojtěžská, Zimní

 

Školský obvod 16

ZŠ Česká 354

Liberec XXV- Vesec

 

Blatouchová, Brunclíkova, Cihlářova, Česká, Dětská, Dlouhá, Dobrodružná, Doubská (č.p. 235), Fričova, Holubova, Hvozdíková, Chatařská, Jeřmanická,Kamenická, Karafiátova, Kašparova (č.p.359, 66, 67, 73, 362, 348, 388, 328, 520, 519, 74, 589, 592, 503, 246, 447, 559-570, 378, 51, 555, 58, 52, 462, 435, 269, 282, 440, 272, 275, 351, 352, 478, 2, 482, 285, 384, 249, 185, 186), Kopretinová, Lomová,  Malá, Mladá,  Na Ostrově, Na Srázu, Na Veseckém kopci, Nad Dálnicí, Nad Nisou, Nad Rybníkem, Nad Sokolovnou, Nad Strání, Nad Údolím, Nad Tratí, Nedbalova, Ovocná, Pacltova, Radostná, Sasanková, Slovanská, Šumná, U Družiny, U Kolory, U Libeny, U Sídliště, U Statku, U Střediska, V Lučinách, Vesecká, Veselá, Vyhlídková, Za Mlýnem, (zajišťuje 2. st. pro obec Šimonovice, Dlouhý Most)

Školský  obvod 17

ZŠ Kaplického 384

 

Liberec XXIII - Doubí,  Liberec XXIV- Pilínkov,  Liberec XXVIII - Hluboká

 

Ampérová, Beránkova, Cesta ZD, České mládeže, Černého, Doubská (č.p.820, 168, 250, 387, 314, 410, 302, 296, 306, 307, 168, 100, 250, 339, 356, 278, 62), Cihlářská, Flédlova, Hellerova, Heyrovského, Hodkovická (č.p.7, 21, 23,  61, 60, 109, 96, 59, 101, 56, 55, 52, 51, 236, 203, 215, 49, 48, 135, 47, 40, 39, 118, 114, 102, 29-32, 103, 27, 403 - 412, 26, 110, 12-20, 107, 173, 163, 301, 323, 639, 589, 590, 333, 131, 305, 656, 20, 657, 204, 658, 164, 292, 183, 474, 157, 206, 443, 981, 449, 304, 185, 186), Hůlkova, Chabarovská, K Preciose, Kaplanova, Kaplického, Ke Hluboké, Kociánova, Mařanova, Maškova, Minkovická (č.p.59, 58, 56, 54), nám. Kyjevské, nám. Na Lukách, náves Miroslavy Tauchmanové, Newtonova, Nezdarova, Nová cesta,  Otavská, Pilinkovská (č.p. 414, 415, 416, 212, 139, 173, 105, 97, 94, 66), Proletářská, Průmyslová, Puškinova (od Malodoubské směrem k Pilínkovu), Rampasova, Obilná, Sklářská, Sportovní, Techniků, Turnovská, U Dráhy, Vackova, V Cihelně, Václavská,  Volná, V Samotě, Za Humny

 

 

Školský  obvod 18

ZŠ Ještědská 354/88

Liberec  VIII - Dolní Hanychov,  Liberec XIX - Horní Hanychov

Liberec XVIII – Karlinky část

Bajkalská, Bánskobystrická, Beranova cesta, Bezručova, Brigádnická, Březnická, Budějovická, České mládeže (č.p. 981, 324, 138, 369, 357, 374, 411, 358, 93, 387, 147, 158, 99, 17, 18, 121, 16, 33, 30, 29, 28, 225, 23, 226, 117, 118, 227, 213, 125, 99, 228, 161, 162, 135, 16, 121, 387, 158, 147, 93), Daliborova, Dubice, Erbenova, Gagarinova, Finská, Hanácká, Hraběcí, Houbařská, Hybešova, Hynaisova, Charbinská, Chrpová, Irkutská, Ještědská, Jičínská, K Bucharce,  Kavkazská, Klidná, Krakovská, Krásná vyhlídka, Krumlovská, Krymská, Kubelíkova, Malodoubská (č.p. 312, 355, 90, 460), Markytánská, Mladé generace, Na Pasece, Na Rozhraní, Národní, Ovesná, Pacovská, Písecká, Pod Ještědem, Pod Lesem, Požárníků, Puškinova (od Malodoubské směrem k Ještědské), Prachatická, Putimská, Rižská, Řepná, Sáňkařská, Sdruženářská, Skokanská, Stará Ještědská, Sibiřská, Spartakiádní, Strakonická, Strojírenská, Svahová, Sverdlovská, Světelská, Táborská, Tálínská, Textilní, Trnková, U Internátu, U Pily, U Struhy, U Tří studní, U Školky, U Podjezdu, V Lukách, V Horkách, V Závětří, Valašská, Varšavská, Vizovická, Volgogradská (od Kubelíkové k U Lesíčka), Volyňská, Za Domovem, Zemědělská, Železničářů

Školský obvod 19

ZŠ Křižanská 80

Liberec XX – Ostašov, Liberec XVIII – Karlinky část

 

Družby, Karlovská, Karpatská, Křižanská, Lukášova, Moravská, Novinská, Šrámkova, U Potoka, Žákovská, Karlinská, U Kulturního domu, U Lesíčka (zajišťuje 2. stupeň pro odloučené pracoviště – ZŠ Heřmánkova)

 

ZŠ Křížanská 80 – odloučené pracoviště Heřmánkova 95

Liberec XXXIII-Machnín, Liberec XXXV-Karlov p./J.,

Liberec XXXIV– Bedřichovka

 

Českolipská, Donínská, Heřmánkova, Hrádecká, Chotyňská, Jitřní, K Bedřichovce, K Viaduktu, Mimoňská, Mokrá, Novoborská, Rynoltická, Rytířská, Řetízková, Spojovací, Stará, U Přádelny, U Tvrze, Tolstého, Vítkovská, (pro 2. stupeň spádový obvod 19)

 

 

Školský obvod 20

ZŠ Nad školou 278

Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

 

Borůvková, Dlážděná, Dlouhomostecká, Donská, Dopravní, Dřevařská, Chmelařská, K Mojžíšovu prameni, Kapraďová, Kořenovská, Kozácká, Krajní, Krajová, Křivá, Křížová, Leknínová, Lovecká, Májová, Na Břehu, Na Hroudě, Na Rozcestí, Nad Kyselkou, Nad Školou, Náhorní, Obvodní, Okálová, Ořechová, Pampelišková, Pekárenská, Pivovarská, Pobočná, Pod Skalkou, Pod Rušičkou, Poštovní, Prosečská, Rochlická, Rudolfova, Rumburská, Rýmařovská, Sedmidomky, Seniorů (v k. ú. Vratislavice nad Nisou), Skloněná, Sladovnická, Souběžná, Svornosti, Šikmá, Tanvaldská, Tulipánová, Tyršův vrch, U Cihelny, U Lesa, U Sila, U Strže, U Studánky, U Šamotky, U Tělocvičny, Vinařská, Vnější, Vnitřní, Východní, Za Cukrárnou, Za Drogerií, Za Kinem, Za Tratí, Zámecký vrch, Zapadlá, Zavřená, Zvonková

 

 

 

 

Čl. 2

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 9/2004, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci.

 

 

 

Čl. 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. ledna 2010.

 

 


 

Ing. František Hruša v.r.

Ing. Jiří Kittner  v. r.

náměstek  primátora města Liberce

primátor města Liberce

 

 

Nastavení cookies