01.01.2010
Main Administrator

Číslo: 2009/05, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Počátek účinnosti: 1.1.2010

č.  5/2009

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 26. 11. 2009 usneslo vydat na základě § 12 a § 16a odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o  dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

 

            Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

 

 

Čl. 2

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

 

 

 

Ing. František Hruša v.r. 

Ing. Jiří Kittner v.r. 

 náměstek primátora města Liberce

primátor města Liberce

 

 

Nastavení cookies