15.06.2010
Main Administrator

Číslo: 2/2010, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění OZV SML č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Počátek účinnosti: 15.6.2010

 

č. 2/2010

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 
      kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje


Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 27. 5. 2010 vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a  jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

 

(1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o  stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje (dále jen „obecně závazná vyhláška
č. 1/2010“) se mění takto:

1. Čl. 1 zní: „Výherní hrací přístroje lze provozovat pouze na  veřejně přístupných místech uvedených v příloze k této obecně závazné vyhlášce“.

2. V obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 se vypouští dosavadní „Příloha k obecně závazné vyhlášce
č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých
lze provozovat výherní hrací přístroje“.

 

3. V obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 se doplňuje nová „Příloha k obecně závazné vyhlášce
č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých
lze provozovat výherní hrací přístroje“, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

 

 

(2)  Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 zůstávají beze změn.

 

 

Čl. 2

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. června 2010.

 

 

 

Ing. František Hruša  v. r.

Ing. Jiří Kittner  v. r.

Náměstek primátora města Liberce

Primátor města Liberce

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 2/2010 Statutárního města Liberec, o stanovení přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje:

http://docs.liberec.cz/Odb_PR/Priloha%20k%20VYHL1002.pdf

Nastavení cookies