31.03.2010
Main Administrator

Číslo: 1/2010, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Počátek účinnosti: 31.3.2010

 

č.  1/2010

ve znění zahrnující změny provedené obecně závaznými vyhláškami č. 2/2010 a 4/2010.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje


Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 25. 3 . 2010 vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a  jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Výherní hrací přístroje lze provozovat pouze na veřejně přístupných místech uvedených v příloze k této obecně závazné vyhlášce.

 

Čl. 2

Výherní hrací přístroje, jejichž provozování bylo povoleno před nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat po dobu platnosti vydaného povolení i na místě neuvedeném v příloze k této vyhlášce, a to za podmínek stanovených ve vydaném povolení.

 

                                                                                                 Čl. 3

Tato obecně závazná vyhláška, z důvodu ochrany před negativními vlivy, vyplývajícími z hraní na výherních hracích přístrojích, nabývá účinnosti dnem 31. března 2010.

 

  

Ing. František Hruša   v.r.

Ing. Jiří Kittner  v.r.

náměstek primátora města Liberce

primátor města Liberce

Příloha k vyhlášce č. 1/2010:

http://docs.liberec.cz/Odb_PR/Priloha%20k%20VYHL%1001.pdf

 

http://docs.liberec.cz/Odb_PR/VYHL1001.pdf

Nastavení cookies